Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2015

Vydáno: 3 minuty čtení

Materiál MŠMT č.j. MSMT-10449/2015 obsahuje vzájemné porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) ze státního rozpočtu připadajících na jednotku výkonu za rok, stanovených jednotlivými krajskými úřady v roce 2015.

Normativy jsou jednotlivými krajskými úřady stanoveny na základě vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů, pro jednotky výkonu realizované v jednotlivých vybraných druzích škol a druzích a typech školských zařízení, zřizovaných kraji, obcemi nebo svazky obcí na území kraje.

Porovnání krajských normativů MP a ONIV pokračuje ve vydávání obdobných materiálů v roce 2014 a letech předchozích, kromě roku 2012. Podává kompletní a ucelený přehled o výši finančních normativů, stanovených jednotlivými krajskými úřady pro dané jednotky výkonu pro rok 2015. Jednotlivé přílohy materiálu obsahují tabulky a grafy s výší krajských normativů mzdových prostředků bez odvodů a ostatních neinvestičních výdajů a hodnotami závazných ukazatelů pro stanovení krajských normativů.

Zakladni_informace_k_porovnani_krajskych_normativu_MP_a_ONIV_2015.pdf

Materiál obsahuje porovnání krajských normativů u:

 • mateřských škol s celodenním provozem (příloha č. 1 a 11),
 • základních škol tvořených pouze ročníky prvního stupně (příloha č. 2 a 12),
 • základních škol tvořených oběma stupni (příloha č. 3 a 13),
 • školních družin (příloha č. 4),
 • školního stravování ve školních jídelnách (přílohy č. 5a, 5b, 5c, 5d),
 • domovů mládeže (přílohy č. 6a, 6b),
 • 5 oborů základních uměleckých škol (příloha č. 7),
 • 5 vybraných oborů středního vzdělávání kategorie K (příloha č. 8a),
 • 20 vybraných oborů středního vzdělávání kategorie M (příloha č. 8b),
 • 5 vybraných oborů středního vzdělávání kategorie L5 (příloha č. 8c),
 • 5 vybraných oborů středního vzdělávání kategorie L0 (příloha č. 8d),
 • 15 vybraných oborů středního vzdělávání kategorie H (příloha č. 8e),
 • 5 vybraných vzdělávacích programů vyšších odborných škol (příloha č. 9),
 • 5 oborů vzdělání v konzervatořích (příloha č. 10)

a meziroční porovnání ukazatelů Pp a Po (příloha č. 14).

Celý materiál je k dispozici ke stažení:

Jednotlivé přílohy: