Poradna: Může nařídit pedagogovi, který se s ohledem na věk a cestování MHD není ochoten této porady osobně zúčastnit (ale je připraven se připojit online), čerpání dovolené?

Vydáno: 2 minuty čtení

Na úvod je nutné zdůraznit, že zaměstnavatel musí jednoznačně vědět, který postup zvolí:

  1. zda bude zaměstnanec pracovat; prací je i účast na poradě (a to i online formou);
  2. zda bude zaměstnanec čerpat dovolenou a nebude pracovat.

Pokud zaměstnanec nemá pracovat, je možné tuto situaci řešit tím, že zaměstnavatel určí zaměstnanci čerpání dovolené. Je však nutné respektovat zákoník práce. Podle § 217 odst. 1 zákoníku práce platí: Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.

Pokud se zaměstnavatel a zaměstnanec nedohodnou na oznámení čerpání dovolené v době kratší, než je 14 dnů předem, pak zaměstnavatel musí respektovat zákoník práce: písemně oznámit zaměstnanci čerpání dovolené a nejdříve po 14 dnech začne zaměstnanec dovolenou čerpat.

V případě, že se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnou na oznámení čerpání dovolené v kratší době, je nutné respektovat tuto kratší dobu.

Jako doplnění uvádím odkaz na materiál MPSV Koronavirus a pracovněprávní souvislosti ze dne 12. 3. 2020 (dostupný z: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/koronavirus-a-pracovnepravni-souvislosti), který se k problematice čerpání dovolené vyjadřuje na s. 1.

Kdo je kompetentní k řešení případné stížnosti na takový postup – zřizovatel? MŠMT? školský ombudsman?

Odpověď

Případné stížnosti na postup zaměstnavatele (zřejmě kvůli porušování práv zaměstnanců) je nutné směřovat na Státní úřad inspekce práce.

Podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům.

Zdroj: Odborná poradna Řízení školy online, PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.