Pomáhají měnit české školy k lepšímu

Vydáno: 2 minuty čtení

Získali cenu nadace České spořitelny.

Včera proběhl v Anežském klášteře v Praze slavnostní večer Nadace České spořitelny. V rámci něj byly uděleny Ceny Nadace ČS třem osobnostem, které se významným způsobem zasloužily v oblasti vzdělávání.

Tomáš Feřtek je podepsán pod seriálovými hity jako jsou třeba Případy 1. oddělení, nebo Svět pod hlavou. Vedle své práce pro televizi se ale dlouhodobě zabývá vzděláváním, zejména popularizací témat s ním spojených. Je spoluautorem projektu Rodiče vítáni, systému certifikace k rodičům přátelských škol a internetového magazínu pro rodiče dětí ve školním věku. Za svou dlouholetou práci nyní získal Cenu Nadace České spořitelny. “Pokud mají učitelé, rodiče a žáci spolupracovat a měnit školy, musejí mít dostatek informací a ze vzdělávání se musí stát veřejné téma,” uvedl Tomáš Feřtek, když z rukou předsedy představenstva České spořitelny Tomáše Salomona přebíral ocenění.

Druhou laureátkou Ceny Nadace ČS se stala Hana Košťálová. Ta dlouhodobě působila jako národní koordinátorka a lektorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Vyučovala na Pedagogické fakultě UK předmět Kritické čtení a myšlení. “Věřím tomu, že škola může změnit osud dítěte,” říká Hana Košťálová a dodává: “Ovšem za předpokladu, že v tom učitelé nezůstanou sami.

Třetí ocenění převzal univerzitní profesor Arnošt Veselý. Ten v loňském roce vedl expertní tým, který pro Ministerstvo školství organizoval a usměrňoval širokou odbornou diskuzi o tom, kam má směřovat státní vzdělávací strategie do roku 2030. “Kvalita vzdělávání úzce souvisí s důvěrou a s ochotou a schopností vzájemně komunikovat a spolupracovat,” říká čerstvý držitel Ceny Nadace České spořitelny profesor Veselý.

Řízení školy online

Zdroj: Tisková zpráva Nadace České spořitelny, www.nadacecs.cz