Poločas školního roku

Vydáno: 2 minuty čtení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová dnes rozdávala pololetní vysvědčení na ZŠ Antonínská a Gymnáziu Vídeňská v Brně. Na tiskové konferenci následně představila cíle resortu do konce tohoto školního a akademického roku.

Řízení školyJedním z úkolů, na které se v 2. pololetí bude MŠMT soustředit, jsou školní družiny a postavení vychovatelů a vychovatelek. „Byla bych ráda, kdyby se zlepšilo jak jejich postavení, tak aby se razantně zvýšily kapacity školních družin,“ uvedla ministryně Valachová s tím, že by chtěla pro rok 2018 zajistit vychovatelům a vychovatelek 10. platovou třídu.

Žáci ZŠ by rovněž měli mít posílenou výuku ve vybraných oblastech dějin 20. století. "V rozpočtu máme zajištěných 30 milionů korun na pilotáž projektu, který se týká památných míst naší státnosti, jako jsou například Terezín, Lidice či Památník u Hodonína. Tato místa budou moci žáci prvního stupně základních škol navštívit od září, školy se budou moci hlásit do programu od května. Částka bude pokrývat jednak cestovné, jednak náklady spojené se vzdělávacím kurzem v místě takto vybraném. Ladíme podrobnosti s Ministerstvem kultury a Národním památkovým ústavem tak, aby se informace propojily s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,“ vysvětlila ministryně Valachová.

U základních škol je v plánu také zavedení povinné základní výuky plavání v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin celkem během 1. stupně ZŠ. Nezapomíná se ani na školská poradenská zařízení, pro která vznikl rozvojový program za účelem navýšení kapacit.

Z Fondu vzdělávací politiky budou letos podpořeny studijní programy zaměřené na přípravu učitelů a podporu akademických pracovníků pedagogických fakult veřejných vysokých škol.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání umožňuje mateřským i základním školám získat finance na školní asistenty, školní speciální pedagogy, školní psychology, sociální pedagogy či chůvy v mateřských školách. Už v červnu 2016 byla vyhlášena výzva, prostřednictvím které lze podporovat zařazování dvouletých dětí do předškolního vzdělávání. Kromě již zmíněné pozice chůvy lze získat prostředky i na další aktivity včetně dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků či sdílení příkladů dobré praxe.

Záznam tiskové konference lze zhlédnout na facebookovém profilu MŠMT ZDE.