Policie před prázdninami osloví děti prostřednictvím digitálních nástěnek ÁMOS Vision

Vydáno: 2 minuty čtení

Období letních prázdnin nabízí školákům prakticky neomezený volný čas trávený velmi často bez jakékoliv kontroly a dohledu rodičů. Rizikovým situacím přitom mohou být děti vystaveny nejen venku, ale i ve zdánlivém bezpečí domova. Policie proto připomene žákům základních i středních škol, čeho se (nejen) o letních prázdninách vyvarovat. Zcela poprvé k tomu v celorepublikovém rozsahu využije digitální nástěnky ÁMOS Vision, které jsou atraktivním informačním zdrojem. 

Žáci a studenti se v průběhu června prostřednictvím dotykových informačních tabulí postupně setkají se dvěma videospoty z projektu „Prevencí k bezpečí“.

Spot „Každý klik si rozmysli – neobnažuj soukromí“ varuje před zdánlivou anonymitou virtuálního prostředí a upozorňuje na nebezpečí sdílení obnažených fotografií a soukromých informací. Kromě dětí spot cílí také na rodiče, kteří se často vůbec nezajímají, jaké informace jejich děti v prostředí internetu sdílejí a s kým na sítích komunikují. Ani v dnešní době si mnozí rodiče nepřipouští, že se velikému riziku může jejich dítě vystavit i v domnělém bezpečí domova. Video bude možné na školních obrazovkách shlédnout od 10. června.

Druhý spot „Tenký led…“ upozorňuje na problematiku návykových látek, alkoholu a agrese nezletilých a mladistvých. Také tato rizika nabývají v průběhu letních prázdnin na intenzitě, a proto 17. června zamíří toto video prostřednictvím Ámos Vision do škol.

Republiková koordinátorka prevence plk. Zuzana Pidrmanová k předprázdninové kampani doplnila: „V naší preventivní činnosti se stále snažíme hledat inovativní způsoby oslovování různých cílových věkových skupin. Proto jsme rádi využili nabídky k zatím pilotní a testovací spolupráci v projektu ÁMOS Vision, jehož prostřednictvím jsme schopni s různými tématy oslovit žáky a studenty sedmi desítek škol napříč celou republikou. Dá se předpokládat, že bychom tímto způsobem mohli do budoucna do škol velmi rychle dostávat informace a varování
k aktuálním problémům.“

„Cílem ÁMOS Vision je kromě poskytování praktických školních informací žákům a učitelům také osvěta a podpora prevence na školách. Jsme rádi, že můžeme společně s policií přinášet mezi mladé lidi tento užitečný obsah a hlavně, že jim aktuální palčivá témata komunikujeme moderní formou, která je oslovuje. Školy jsou samozřejmě nadšené z nového informačního kanálu, díky kterému k dětem proudí důležité zprávy,“ dodává Richard Prajsler ze společnosti inpublic group, která systém digitálních nástěnek ÁMOS Vision provozuje po celé ČR.

Zdroj: https://www.policie.cz/clanek/policie-pred-prazdninami-oslovi-deti-prostrednictvim-digitalnich-nastenek-amos-vision.aspx