Pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání na ZŠ a SŠ

Vydáno: 1 minuta čtení

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády ČR prodloužilo MŠMT školám termín pro přihlášení se k Pokusnému ověřování obsahu, metod a organizace kombinovaného vzdělávání v základních a středních školách, a to až do 31. ledna příštího roku. Samotné pokusné ověřování bude probíhat od 1. února 2021 do 31. srpna 2022, přičemž navazuje na zkušenosti škol s distančním vzděláváním a na rozšiřující se možnosti vzdělávání vzhledem k rozvoji digitálních technologií, což vítají jak školy, tak i učitelé. 

Účelem pokusného ověřování je ověřit možnosti organizace, obsah a metody pro kombinované vzdělávání, které by mohlo do budoucna představovat rozšíření vzdělávací nabídky škol například z důvodů nadání žáků, nemoci, dlouhodobého pobytu v zahraničí, dlouhodobější léčby, poptávky rodičů a dalších případů, kdy využití kombinovaného vzdělávání může být pro žáka a jeho rodinu výhodnější než prezenční výuka. Jedním z cílů ověřování je tak připravit kvalitní podklady pro rozhodování MŠMT o tom, zda a jak začlenit kombinované vzdělávání v období plnění povinné školní docházky v základních školách.  

Vzhledem k tomu, že bylo a je nutné dodržovat vládní opatření v rámci vyvíjející se epidemické situace v ČR, MŠMT prodlužuje dobu pro podávání přihlášek do tohoto pokusného ověřování až do 31. ledna 2021.

Všechny další informace včetně přihlášky pro školy k PO kombinovaného vzdělávání najdou zájemci ZDE.

 

 

Zdroj: https://www.msmt.cz/pokusne-overovani-kombinovaneho-vzdelavani-na-zakladnich-a