Pokud máte respirátor, nejste rizikový kontakt

Vydáno: 2 minuty čtení

Podařilo se nám získat jasné stanovisko ministerstva zdravotnictví - pokud důsledně a správě nosíte respirátor, nejste "rizikový kontakt" a nebude vám nařízena karanténa - ředitelé do CFA v rámci trasování nevykazují osoby, které při kontaktu s pozitivním měly respirátor. U dětí do 15 let stačí zdravotnická rouška.

Reagujeme tak na nejednotný postup KHS při výkladu tohoto pravidla. 

Text MZ:

Pokud má osoba, která je v kontaktu s pozitivním nasazenu po celou dobu kontaktu adekvátní ochranu dýchacích cest, což je dle metodického pokynu respirátor alespoň třídy FFP2 v případě osoby starší 15 let, což se týká učitele, tak není považována za epidemiologicky významný kontakt („rizikový“). A to z důvodu, že není naplněna podmínka „bez použití adekvátní ochrany dýchacích cest“, tato osoba totiž adekvátní ochranu dýchacích cest má, jelikož měla po celou dobu kontaktu nasazen respirátor.

Výše uvedené vychází i z principu nastavení mimořádného opatření pro ochranu dýchacích cest, kdy je adekvátní prostředek dýchacích cest brán jako „ochrana“, takže pokud mám správně nasazen respirátor jsem „chráněn“ i když jej ostatní v mém okolí nemají, tudíž bych neměl být pro účely posuzování brán jako rizikový kontakt.

Tudíž platí, že pokud mám nasazenu ochranu dýchacích cest jakožto kontakt pozitivní osoby, jsem v režimu „ochrany“, ale nejsem tak považován za epidemiologicky významný kontakt, jelikož nedošlo k onomu „nechráněnému kontaktu“, jelikož mám „bariéru“ ve formě ochrany dýchacích cest(respirátor). Pokud však náležitou ochranu nemá je považován za epidemiologicky významný kontakt.

Za náležitý ochranný prostředek dýchacích cest se považuje:

U dětí do 15 let věku – zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC

U osob starších 15 let – respirátor třídy FFP2 nebo jiný obdobný ochranný prostředek dýchacích cest (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem

Zdroj: Střední článek MŠMT