Pojednání o hodnocení slovním

Vydáno: 1 minuta čtení

Slovní hodnocení na vysvědčení nemá být formativní a neznamená převedení půlroční klasifikace do textové podoby. Pro souhrnné slovní hodnocení potřebujete průběžně shromažďovat kvalitní podklady založené na důkazech o učení žáků.

A Formativní hodnocení v průběhu tematického celku

Když se žák učí, poskytujte mu formativní zpětnou vazbu. Vybírejte, které výstupy budete hodnotit – není nutné hodnotit vše. Do hodnocení zapojte žáky.

B Sumativní hodnocení na konci tematického celku

Na konci tematického celku ohodnoťte žáky sumativně slovně. Zohledňujte vzdělávací a osobnostní předpoklady žáka i souvislosti, které ovlivňují jeho výkon. Používejte formulace, kterým žáci a rodiče rozumí.

C Slovní hodnocení na vysvědčení

Sumativní slovní hodnocení poskytnuté v průběhu pololetí použijte při tvorbě vysvědčení, kde shrnete míru osvojení učiva. Můžete popsat přístup žáka k učení nebo poskytnout doporučení obecnějšího charakteru.

Zásady a doporučení

  • Plánujte tematické celky
  • Stanovte SMART cíle
  • Vyberte názorné ukázky
  • Formulujte kritéria
  • Naplánujte ověřování
  • Zapojte žáky do hodnocení
  • Připravte si reakce na důkazy
  • Zaveďte žákovská portfolia

Více informací

Edukační laboratoř: https://www.edukacnilaborator.cz/wp-content/uploads/2021/02/Infografika-souhrnne-hodnoceni.pdf?fbclid=IwAR2TsA-yHoOGThH5wSJAV0oGwE6UA0ENgbsIYp8F-f7d7__I6V3BhuuAJD0

Zdroj: https://www.edukacnilaborator.cz/