Pohádky a bajky první republiky

Vydáno: 1 minuta čtení

Kniha Pohádky a bajky první republiky vychází díky spolupráci Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze a Muzea východních Čech v Hradci Králové. Z bohatého fondu školních obrazů historického oddělení vznikla unikátní publikace pro radost i poučení dětí i dospělých.

Pohádky a bajky se na školních obrazech objevovaly už počátkem 20. století. Učitelé je využívali v řadě vyučovacích předmětů: při výuce českého jazyka a literatury v prvouce, ve výtvarné výchově nebo při názorném vyučování. Výtvarně byl každý obraz rozdělen na tři části, podle kterých se děti měly učit samostatně vypravovat děj pohádky nebo bajky.

PhDr. Pavla Koritenská, editorka publikace, uvádí: „V souboru najdete známé pohádky inspirované pravděpodobně předlohami českých spisovatelů Karla Jaromíra Erbena a Boženy Němcové. Přečíst si můžete také bajky a příběhy, ve kterých jsou hlavními hrdiny zvířata a ze kterých plyne pro čtenáře nějaké poučení.“

Publikaci lze za příznivou cenu 105,- Kč zakoupit v muzejním obchůdku nebo na http://cenik.npmk.cz/product/knihy/pohadky-a-bajky-prvni-republiky/257.

 Pohádky a bajky

Řízení školy online

Zdroj: Tisková zpráva Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze ze dne 13. 12. 2018