Podzimní škola chemie spojila divadlo s experimentováním

Vydáno: 3 minuty čtení

Ve dnech 17. – 19. října proběhla v pořadí již V. Podzimní škola chemie pro pedagogy středních škol. Pořadatel, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha), účastníky přivítal v laboratořích Střední průmyslové školy chemické Brno. Součástí nabitého programu nebylo jen experimentování pod vedením zkušených odborníků, ale také kultura. Té se zhostil divadelní soubor Úžasného Divadla Fyziky (ÚDiF) se svou fyzikální show a nechyběl ani večer na téma posuzování senzorických vlastností vína.

V prostorách Střední průmyslové školy chemické v Brně se setkali přední odborníci z VŠCHT a středoškolští pedagogové. Všichni zúčastnění měli možnost sdílet nápady a své zkušenosti s experimentováním v hodinách chemie. Akce byla tradičně zaměřena na badatelsky orientovanou výuku, která přírodovědné obory zatraktivňuje a motivuje tak žáky k jejich dalšímu studiu. V. Podzimní škola chemie je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR) a proběhla pod záštitou rektora VŠCHT Praha prof. Ing. Karla Melzocha, CSc.Vedle výuky studentů a vědecké činnosti je celoživotní vzdělávání učitelů další z našich priorit. Velmi mě těší stále se zvyšující zájem ze strany pedagogů o nové způsoby výuky. Právě k nalezení zajímavějšího a poutavějšího přístupu k výuce přírodovědných a technických disciplín přispívá i Podzimní škola pro učitele chemie, o kterou zaznamenáváme stále větší zájem. Jsem rád, že se i letošní 5. ročník podzimní školy vydařil a potvrdil, že výuku chemie lze pojmout poutavě a nemusí být jen memorováním vzorců a názvosloví,“ uvedl prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

Bádání a objevování jako přirozený způsob učení

Projekt Podzimní škola chemie má za cíl podpořit bádání, zvýšit zájem žáků o studium přírodních věd a rozšířit obzory jak středoškolským kantorům, tak i jejich studentům. V tom jim pomáhá tzv. badatelsky orientovaná výuka, která má za cíl pomoci pedagogům zatraktivnit výuku a studentům připomenout krásy bádaní a objevovaní v sofistikovanější podobě. „Výuka zaměřená na experimentování podporuje zájem studentů o chemii, klade důraz na to, aby během pokusů sami objevovali, zkoušeli, hledali nové cesty a především chápali podstatu dějů. Navíc rozvíjí kritické myšlení a studenti, kteří pokusy demonstrují, se zdokonalují i v komunikaci. Žáci zde zažívají úspěchy z podařeného experimentu a dozvídají se nové poznatky z oblasti přírodních věd. Svými pozitivními výsledky jsou zároveň přirozeně motivováni k dalšímu bádání,“ uvedl za organizátory akce RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D., z VŠCHT Praha a vedoucí projektu Amgen Teach v ČR, který badatelsky orientovanou výuku podporuje.

Divadlo spojené s přírodními vědami

„I letošní jubilejní Podzimní škola byla ihned po vyhlášení obsazená a do Brna přijelo 51 učitelů z celé ČR,“ řekl RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D. VŠCHT se snaží každý ročník pojmout atraktivně a inovativně, proto pořadatelé vždy kladou důraz nejen na kvalitu provedení experimentů a přednášek, ale věnují také pozornost doplňujícímu programu. Letos se účastníci mohli těšit například z fyzikální show, kterou jim představil brněnský soubor herců z Úžasného Divadla Fyziky (ÚDiF). „Herci ve svých představeních publikum fyzikou pobavili a snažili se v nich probudit nadšení i pro tento obor. Jak Podzimní škola chemie, tak ÚDiF mají společný cíl, a to předat zábavnou formou poznatky z přírodních věd,“ uzavřel RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D.

Řízení školy

 

Zdroj: Tisková zpráva ze dne 22. října 2019