Podzim s NIDV

Vydáno: 1 minuta čtení

Přejeme příjemné vykročení do nového školního roku a hned na jeho začátku bychom rádi upozornili na akce, které NIDV chystá na podzim.

Zde je malá ochutnávka

Významné akce a mezinárodní konference NIDV

  • 10. 10. 2019, Praha – konference Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince III, zkušenosti s využíváním podpůrných opatření v této oblasti, příklady dobré praxe
  • 17.–19. 10. 2019, Uherský Brod  seminář Dny globálního rozvojového vzdělávání, nejrůznější zážitkové vzdělávací aktivity, workshopy, možnost návštěvy místních škol a dalších institucí
  • 18.–19. 11. 2019, Seč – 8. mezinárodní konference Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách, inovativní metody a formy při využívání digitálních technologií ve výuce
  • 28. 11. 2019, Praha – 8. mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti, ve spolupráci s MŠMT, MZV, Evropskou komisí a zahraničními kulturními instituty, oficiální akce států Visegrádské čtyřky
  • 28. 11. 2019, Praha – Kulatý stůl Podpora ZUŠ, naplňování koncepce vzdělávací oblasti umělecké vzdělávání ZUŠ/SUŠ
  • 3.4. 12. 2019, Praha – 5. mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků: Začínající učitel, ve spolupráci s MŠMT, projektem SYPO, ENTEPE a dalšími partnery

Zdroj: http://www.nidv.cz/o-nas/aktuality/2009-podzim-s-nidv