Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Vydáno: 2 minuty čtení

Poradenství a informační semináře v každém kraji

Řízení školyMáte dotaz k inkluzi? Potřebujete konzultaci nebo radu? Obraťte se na Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání. Fungují na všech krajských pracovištích Národního institutu pro další vzdělávání.

V každém centru podpory je vám k dispozici krajský metodik. Kontaktovat ho můžete telefonicky, e-mailem nebo si s ním v konzultačních hodinách domluvit osobní schůzku.

Jednotliví krajští metodici zprostředkovávají poradenství v těchto oblastech

  • legislativní dokumenty a systém podpůrných opatření
  • speciální a sociální pedagogika
  • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
  • vzdělávání dětí/žáků nadaných, s odlišným mateřským jazykem z odlišného kulturního prostředí nebo s odlišnými životními podmínkami
  • primární prevence rizikového chování
  • etopedie, psychopedie, vývojová psychologie a logopedie
  • komunikace a spolupráce s rodiči, klima školy
  • management školy
  • a další

Zajímají vás zkušenosti, doporučení či názory lidí z praxe?

Přijďte na některý z informačních seminářů ke společnému vzdělávání. Centra podpory je pořádají několikrát ročně a jsou zdarma.

Kontakty na centra podpory a přehled aktuálních akcí naleznete na webu www.inkluzevpraxi.cz.

Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015, je spolufinancován EU.

Zdroj: Tisková zpráva NIDV