Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi a Jak dnes může škola podpořit rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami?

Vydáno: 2 minuty čtení

APIV B: 23. 4. 2020 / webinář

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

od 10:00

Webinář se zabývá tím, co v této době školská poradenská zařízení mohou nabídnout, co doporučují a s čím je možné se na ně obrátit. Jaká jsou doporučení poraden rodičům žáků I. a II. stupně či středoškoláků. Co lze z aktuální situace vytěžit dobrého pro budoucnost?

Lektorka:

  • Ivana Tvrdoňová

Premiéru webináře můžete shlédnout na Youtube kanálu Projekt APIV B zde.

 

Jak dnes může škola podpořit rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami?

 od 15:00

Webinář přináší zkušenosti rodičů s distančním vzděláváním dětí se SVP. S čím se v praxi potýkají a co by jim ze strany škol pomohlo. Situace rodičů dětí se SVP je z hlediska vzdělávání specifická, musí nejen zajistit domácí výuku svých potomků, ale také ošetřit jejich speciální vzdělávací potřeby. K tomu jim však mohou scházet potřebné dovednosti, vzdělání, pomůcky i čas. Důležitější než kdy dříve je také fungující komunikace se školou. Lektorka: Lenka Hečková (Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání)

Premiéru webináře můžete shlédnout na Youtube kanálu Projekt APIV B zde.

Zdroj: http://inkluzevpraxi.cz/prehled-akci-vsechny-akce#w23410