Podpora odolnosti učitelů vůči stresu

Vydáno: 1 minuta čtení

Z mnoha zemí přichází zprávy týkající se snížení morálky učitelů, nárůstu stresu a syndromu vyhoření. Všechny tyto faktory mají dopad nejen na zdraví učitelů a jejich psychickou pohodu, ale také na výsledky studentů a všechny části vzdělávacího systému. Tím se dostává do popředí psychická odolnost jako míra kapacity, se kterou učitel pozitivně reaguje na všechny požadavky na něj kladené.

ENTREE, mezinárodní projekt podpořený EU, má za cíl vytvořit výukový program na podporu odolnosti učitelů a implementovat jej v evropských zemích. 

Více informací na: www.entree-project.eu

Zapojte se do projektu - vyplňte náš dotazník!

Dotazník je zaměřen na různé faktory na individuální, školní a společenské úrovni, které působí na odolnost učitele vůči stresu.

Výstup dotazníku slouží autorům výukových modulů týkajících se podpory schopnosti odolávat stresu v učitelské profesi.

Prosíme podpořte náš projekt vyplněním dotazníku (15 min)!