Podpora mnohojazyčných tříd II

Vydáno: 3 minuty čtení

Jazykový rozvoj žáků-cizinců

Národní ústav pro vzdělávání pod záštitou Evropského střediska pro moderní jazyky při Radě Evropy pořádá ve dnech 27. – 28. 4. 2017 mezinárodní seminář k tématu mnohojazyčnosti a jazykové podpory žáků-cizinců, který bude veden zahraničními odborníky. Dvoudenní seminář je určen pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií, které se zajímají o přínos mnohojazyčného prostředí a výuku žáků-cizinců. Pracovními jazyky semináře jsou angličtina a němčina (která není podmínkou).

Více informací a přihláška: http://www.nuv.cz/jazyky-cizinci

Co Vás na semináři čeká a co se dozvíte?

-Řízení školy online Jak podpořit povědomí učitelů o roli vyučovacího jazyka (češtiny), který vede k úspěšnému vzdělávání všech žáků;
- Diskuze a adaptace příkladů dobré praxe pro výuku a učení se v mnohojazyčném prostředí s češtinou jako vyučovacím jazykem;
- Jak podporovat pozitivní vztah k jazykové a kulturní rozmanitosti;
- Jak zlepšit kvalitu výuky jazyků pro všechny žáky v mnohojazyčných třídách se zaměřením na:
o předchozí znalosti a možnosti žáků-cizinců (hodnocení počáteční znalosti jazyka žáků-cizinců)
o podporu vyučovacího jazyka (češtiny) v mnohojazyčném prostředí
o formativní hodnocení jazykových znalostí žáků-cizinců,
o sledování jazykového pokroku žáků-cizinců;
- Efektivní výukové nástroje, metody a přístupy pro podporu mnohojazyčných tříd jako součást výstupu projektů Evropského střediska pro moderní jazyky.

Účastníci

Seminář je určen pro malé skupiny 2 až 3 učitelů z jedné školy, ideálně v tomto složení: třídní učitel, ředitel školy, lektor kurzů češtiny na ZŠ (1. stupeň ZŠ), učitel češtiny, ředitel školy, lektor kurzů češtiny na ZŠ (2. stupeň ZŠ, nižší stupeň víceletých gymnázií).
Pokud má škola nějaké specifické požadavky, může být složení navržené skupiny učitelů uzpůsobeno jejím podmínkám. Ve výjimečných případech může být ve spolupráci s organizátorem a vedením školy projednána individuální účast učitele. V takovém případě kontaktujte prosím organizátora semináře s předstihem.
V případě zájmu je možné hlásit se zde. Z důvodu omezeného počtu účastníků se přihlaste co nejdříve.
Účast na semináři bude škole potvrzena a následně budou přihlášení učitelé kontaktováni k zajištění praktických potřeb (ubytování, doprava atd.)
Seminář je organizován Evropským střediskem pro moderní jazyky při Radě Evropy a je spolufinancován Evropskou komisí. Účast na semináři je bezplatná. Doprava, ubytování a občerstvení jsou plně hrazeny.

Místo konání

Praha, místo konání bude upřesněno