Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016

Vydáno: 1 minuta čtení

Program je určen pro právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy nebo základní školy se zřízenou přípravnou třídou poskytující předškolní vzdělávání.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tento rozvojový program ve vzdělávání.

Obecným cílem programu je zvyšování kvality předškolního vzdělávání, a to jak prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků rozvíjejících řečové dovednosti dětí předškolního věku, tak zlepšováním pracovního prostředí pro zajištění logopedické prevence v předškolním vzdělávání. Čerpání finančních prostředků z tohoto programu bude možné jen do 31. 8. 2016 s možností věcné realizace schváleného projektu do konce roku 2016. MŠMT předpokládá, že další financování podpory v logopedické prevenci bude možné z Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci šablon.

Termín pro přijímání žádostí je do 25. září 2015.

Veškeré informace jsou uvedeny v dokumentu ke stažení (DOCX) nebo v dokumentu online na OneDrive.