Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR - 2017

Vydáno: 1 minuta čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  vyhlašuje  na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017  dotační neinvestiční program  Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR (Č. j.: MŠMT - 24981/2016-1)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s usnesením vlády č. 26 ze dne 18. ledna 2016 Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu a Postup při realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2016, na základě materiálu, který předložilo Ministerstvo vnitra a v souladu s návrhem podpory aktivit integrace cizinců na území České republiky vyhlašuje na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 tento dotační neinvestiční program

Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR

Cílem tohoto programu v roce 2017 je umožnit lepší integraci dětí a žáků–cizinců prostřednictvím projektů podporujících zejména mimoškolní vzdělávací aktivity pro děti, žáky-cizince z třetích zemí, přispívajících k lepší efektivitě vzdělávání v oblasti českého jazyka (ne však na přímou výuku českého jazyka v základních a mateřských školách) prostřednictvím nových výukových materiálů, k odstraňování kulturních bariér nebo ke zvyšování sociokulturních kompetencí pedagogických pracovníků.

Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/podpora-aktivit-integrace-cizincu-na-uzemi-cr-2017?lang=1&ref=m&source=email