Poděkování ministryně školství

Vydáno: 4 minuty čtení

...Po celou dobu výkonu své funkce se systematicky zabývám zvyšováním ohodnocení učitelů i zvyšováním jejich respektu ve společnosti. Dovolte mi, abych krátce shrnula kroky, které jsme podnikli ke zlepšování vašich platových podmínek a zejména k tomu, aby se vládou schválená navýšení platů skutečně ve vašich platech promítla...

Ministryně ValachováVážené učitelky, vážení učitelé,

ráda bych vám všem závěrem roku poděkovala za to, že se na mě po celý rok obracíte s konkrétními podněty a připomínkami, zejména co se týče skutečného stavu finančního ohodnocení práce učitelek a učitelů mateřských, základních i středních škol. 

Po celou dobu výkonu své funkce se systematicky zabývám zvyšováním ohodnocení učitelů i zvyšováním jejich respektu ve společnosti. Dovolte mi, abych krátce shrnula kroky, které jsme podnikli ke zlepšování vašich platových podmínek a zejména k tomu, aby se vládou schválená navýšení platů skutečně ve vašich platech promítla.

Od 1. září došlo ke zvýšení platových tarifů o 6 %, v nenárokových složkách platu pak o 2 %. MŠMT zaslalo krajům dostatek finančních prostředků pro průměrné osmiprocentní zvýšení platů učitelů a pětiprocentní u nepedagogických pracovníků. Pro tarify pedagogů byla určena částka průměrně 6 %, pro nenárokové složky 2 %. Učinila jsem veškeré kroky proto, aby se neopakovala praxe snižování osobních příplatků v situaci, kdy dochází ke zvyšování tarifů. Dostatek finančních prostředků byl prvním předpokladem a ten byl také zajištěn příslušným objemem prostředků. Současně MŠMT uplatnilo zcela nový postup poskytnutí potřebných financí ve dvou splátkách, kde druhá splátka vypočtená na základě údajů aktualizovaných krajskými úřady odpovídala celkové výši přidělených prostředků dle reálné skutečnosti každé školy k 30. 9. Tím jsme zabránili praxi nedostatku finančních prostředků, které dříve byly počítány ze starších statistických dat. Další nový postup s cílem zabránit snížení ohodnocení učitelů oproti předchozím letům bylo opakované navyšování finančních prostředků pro podpůrná opatření. K tomuto navýšení došlo naposledy pro období září – prosinec 2016, jednou v září a jednou v listopadu. Zjednodušeně řečeno, všechna podpůrná opatření včetně nových, pokud byla uplatněna, byla plně uhrazena.

Snažím se také systematicky narovnávat nerovnosti, které byly způsobeny dřívějšími zásahy do platových tabulek. Od 1. 11. 2015 jsem prosadila znovunavrácení vyššího tarifu pro pedagogy s praxí nad 32 let, to znamená, že oproti ostatním kolegové s praxí nad 27 let obdrželi navíc cca 200 Kč a kolegové s praxí nad 32 let obdrželi navíc cca 800 Kč. Také jsem slíbila, že u začínajících učitelů zrychlíme jejich tarifní postup od následujícího roku, tato úprava platí od září 2016.

V průběhu letošního podzimu tak ministerstvo učinilo řadu kroků pro to, aby finanční prostředky na platy pedagogů i nepedagogů poskytované zřizovatelům odpovídaly schválenému navýšení. Osobně často navštěvuji školy, komunikuji s učiteli a vím, že nikde není avizováno plošné snižování příplatku s ohledem na zvyšování tarifů. Ve většině míst mě kolegové a kolegyně informují dokonce o zvyšování osobních příplatků anebo o výplatě odměn.

Jsem si velmi dobře vědoma toho, že platové ohodnocení pedagogů zdaleka není ideální. V rozpočtu na rok 2018 proto počítám minimálně s 10 % navýšením objemu finančních prostředků pro učitele. Stejně tak byl opakovaně zveřejněn cíl vlády, který podpořila na základě mé iniciativy také Poslanecká sněmovna v doprovodném usnesení k návrhu státního rozpočtu na rok 2017, aby školský rozpočet rostl tři roky po sobě. Změny financování škol, které jsem předložila, vstoupí v účinnost 1. ledna 2019. Od tohoto okamžiku budou tarifní a nenárokové složky platu zcela odděleny od ostatních finančních operací krajů, budou stanoveny ministerstvem a odeslány školám bez jakýchkoli zásahů kraje.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi na závěr, abych Vám popřála klidné vánoční svátky, vše nejlepší do nového roku a také mnoho sil ve vaší důležité práci.

Kateřina Valachová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/podekovani-ministryne-skolstvi