Po stopách absolventů mobilit

Vydáno: 1 minuta čtení

Co motivuje žáky a studenty odborných škol k výjezdu na zahraniční stáž? Do jaké destinace nejčastěji míří? Jaké kompetence si za hranicemi nejvíce rozvíjejí? Do jaké míry jim tato zkušenost pomáhá získat zaměstnání?

Na tyto a řadu dalších otázek hledali odpověď autoři nové národní studie Po stopách absolventů mobilit v odborném vzdělávání, která vychází z odpovědí od více než dvou tisíc respondentů.

Výstupy z dotazníkového šetření, fokusních skupin a individuálních hloubkových rozhovorů jsou přehledně zpracovány do tří tematických kapitol: příběhy mobilit, rozvoj kompetencí, další vzdělávání a profesní dráhy.

Publikace je zdarma ke stažení na stránkách www.dzs.cz.  

 

Zdroj: Informace DZS