PISA: Inspirace pro rozvoj gramotností - úlohy ze čtenářské, přírodovědné a matematické gramotnosti

Vydáno: 1 minuta čtení

Česká školní inspekce zveřejňuje publikaci, která představuje uvolněné úlohy PISA ze čtenářské, matematické a přírodovědné oblasti jako zdroj didaktické inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti v mezipředmětovém kontextu. Ke spolupráci na tvorbě publikace byli přizváni také vybraní učitelé, kteří se podílejí na vytváření a využívání přenositelných inovativních metod výuky a na podpoře spolupráce mezi učiteli. Ve svých příspěvcích sdílejí zajímavé zkušenosti s rozvojem čtenářské gramotnosti ve výuce matematiky, přírodovědných předmětů a odborných předmětů, a zároveň poukazují na možnosti využití gradovaných úloh s narůstající náročností, které jsou vhodným nástrojem k individualizaci výuky.

Řízení školy onlineVe formátu pdf, ve formátu flipViewer.

Pro práci s úlohami uvolněnými z mezinárodních šetření přímo ve výuce s cílem rozvíjet čtenářské, matematické a přírodovědné dovednosti žáků nabízí Česká školní inspekce zdarma také specifický vzdělávací program pro učitele.

Další informace o tomto vzdělávacím programu 

Zdroj: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Publikace/PISA-Inspirace-pro-rozvoj-gramotnosti-ulohy-ze-cte?fbclid=IwAR3UGTbUjzAN_cJg9pYQaOonM5sTKSeBc6YtpXpfrsrate4_1YVtQfIstXo