PISA 2022 Finanční gramotnost

Vydáno: 1 minuta čtení

Národní zpráva

Národní zpráva přináší přehled nejdůležitějších zjištění z šetření finanční gramotnosti patnáctiletých žáků, které bylo součástí mezinárodního šetření PISA 2022. Ve zprávě jsou představeny výsledky žáků České republiky a dalších 19 zemí, které se šetření v roce 2022 zúčastnily. 
Šetření PISA nahlíží na finanční gramotnost jako na jednu z klíčových kompetencí pro 21. století. Při zjišťování výsledků vzdělávání žáků PISA sleduje nejen znalost a porozumění základním finančním konceptům, ale především schopnost žáků uplatnit nabyté znalosti a správně se rozhodovat v běžných situacích každodenního života zahrnujících finance.
Součástí národní zprávy jsou vybraná zjištění z dotazníkového šetření a informace o vývoji výsledků českých žáků od roku 2012, kdy se Česká republika zapojila do šetření finanční gramotnosti poprvé.

 

Národní zprávu si můžete přečíst ve formátu elektronické publikace nebo si ji stáhnout jako PDF.

Zdroj: https://csicr.cz/cz/Aktuality/Narodni-zprava-PISA-2022-Financni-gramotnost