Petice proti kariérnímu řádu učitelů

Vydáno: 3 minuty čtení

Publikujeme vyjádření Mgr. Pavla Škramlíka, ředitele SSZŠ Litvínov, na výzvu k podepsání "Petice za nepřijetí novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnícícch, s karirním systémem učitelů (tzv. kariérní řád)."

Řízení školy onlineMým obecným přesvědčením je, že má smysl nahlížet na věci pozitivně, ne bojovat. A už vůbec ne argumenty, které uvádíte, a které jsou v mnohém zavádějící, i když pro mnohé kolegy velmi líbivé a populistické.  Podle mého názoru je na pojetí KS více pozitivního. V návrhu KS také vnímám, možná stejně jako vy, rizika, ale o těch se dá přece diskutovat. 

V naší škole pracujeme společně na změně již 14 let a neskromně se domnívám, že se nám daří. Plány osobního profesního rozvoje a portfolia učitelů jsou u nás více než 10 let samozřejmostí, nepřinesly hromadu administrativy a zbytečné zátěže, naopak, jsou cennou možností zamyšlení se nad reflexí učitelské práce a řediteli pomáhají plánovat pedagogický rozvoj školy. Podporujeme se vzájemnými hospitacemi, mentorinkem, pracujeme se začínajícími učiteli i se standardem učitele. Přesně tak, jak navrhuje kariérní systém.

Proto vás prosím, snažte se v návrhu KS hledat to, co systém našeho školství podpoří. Neznám vaše motivy, ale je-li vaší snahou udržet současný stav našich škol a učitelů, vězte, že naše školství nevzkvétá. Často slýchám: Nechte nás "učit", jenže podle mě to bez reflexe, podpory, plánování a systematického kvalitního vzdělávání prostě nejde. (Naštěstí bude líp, je už hodně rodičů, kteří chtějí dobré školy a učitele. Jenže bohužel pro systém, vybírají alternativu a kvalitu. A tak se děje to, co se dít nemá - špičkové školy a hned vedle školy, o které nikdo nestojí. A troufám si tvrdit, že vím, ve které z těch škol mají učitelé svá portfólia a společně usilují o kvalitu.) 

Řízení školy onlineVnímám, že prioritní snahou KS je podpořit kvalitu škol a učitelů. Bylo by skvělé, pokud bychom spojili síly a snažili se o rozvoj systému, nikoli o jeho zakonzervování. 

Vaše snaha mi ubírá pozitivní energii. Proto prosím, vytvářejme společně spokojené školy a podporujme to, co může přinést podporu učitelům a smysluplné vzdělávání dětem. Prioritním cílem KS je přece růst kvality práce učitelů a trvalé zlepšování výsledků žáků, podpora pro ředitele a vedení škol. Společným cílem všech, kteří máme svou práci rádi, je pozitivní dopad na žáka, vzdělání, které má smysl a hodnotu. A stejně tak jako u dětí rozvíjíme kompetenci umět se učit, učme se i my. Třeba pozitivní komunikaci! Nebo důvěře. Třeba v to, že není prioritním cílem kohokoli dělat věci špatně.

Nemám v úmyslu se zapojovat do diskusí, je pro mne důležité ctít svobodu názoru. Přesto vím, že je mnoho kvalitních ředitelů, učitelů, pedagogů, kteří vnímají KS pozitivně. Mnohé z toho co KS navrhuje totiž dělají ve svých školách na základě jejich volby, protože je to ve prospěch jejich učitelů i žáků. Jen nejsou slyšet, možná proto, že pracují skvěle ve svých školách. 

Děkuji a přeji vše dobré.

----------------------------

Děkujeme za možnost zveřejnění.

Redakce Řízení školy