Pět pravidel na pěti prstech: jednoduchý návod na lepší atmosféru ve třídě

Vydáno: 3 minuty čtení

Aby bylo v kolektivu dětí všem dobře, je nutné dodržovat určitá pravidla. Když děti budou vědět, jak se mají chovat, budou se zároveň cítit jistě a bezpečně. Nová metodika Dobrý začátek nabízí konkrétní návod, jak společně s dětmi pravidla nastavit a efektivně dodržovat.

Speciál pro školní družinyIdeální je nastavit pravidla hned na začátku školního roku, a to společně s dětmi. K pravidlům je pak vhodné se dle potřeby opakovaně vracet během celého roku. Pravidla by měla být stručná a srozumitelná. „Zásady by se měly formulovat vždy kladně, protože pozitivní věta spíše vede k pozitivnímu chování. Zákazy by se vůbec neměly používat, protože automaticky vedou k nežádoucímu chování a upozorňujeme na něj,“ vysvětluje ředitelka neziskové organizace Schola empirica Egle Havrdová. Metodika doporučuje u menších dětí začít s pěti základními body, které se dají ukázat i na pěti prstech jedné ruky. U starších je možné seznam hned rozšířit a zároveň děti mohou samy navrhovat, která pravidla by se v kolektivu měla dodržovat. Zde je příklad, se kterými pravidly metodika Dobrý začátek doporučuje začít u těch nejmladších dětí:
  • Pozorně posloucháme toho, kdo právě mluví.
  • V místnosti mluvíme tichým hlasem.
  • Díváme se na paní učitelku, když hovoří.
  • Ruce ponecháváme v klidu.
  • V místnosti chodíme pomalu.
Učitel či vychovatel může pravidla v podobě piktogramů vystavit ve třídě tak, aby na ně děti celou dobu viděly. Děti si v rámci řízené činnosti mohou plakáty namalovat také samy. Děti mají pravidla tak stále na očích a lépe si je zapamatují. Zároveň dospělí nemusí dítě kárat vždy, když pravidlo poruší, ale stačí pouze upozornit a ukázat na konkrétní obrázek. „Ideální je také formulovat napomenutí pozitivně, tedy například ,Asi jsi zapomněl, že tu máme pravidlo, že v místnosti chodíme pomalu’,“ popisuje Egle Havrdová.
Při podpoře pozitivního chování je důležitou součástí pochvala, nicméně pochvala konstruktivní, detailní a popisná. Tedy místo „ty jsi ale šikovný“ vyslovit například jasné vyjádření: „Jsem ráda, že jdeš ve třídě pomalu“. Pedagog by měl detailně popsat, co se dítěti povedlo, a dát mu tak konkrétní zpětnou vazbu. Jen tehdy dítě přesně ví, co dělá dobře. Nejde přitom jen o výsledky, ale samozřejmě také o snahu. Praxe ukazuje, že společné sestavení katalogu pravidel vede dlouhodobě k lepší atmosféře v kolektivu.
Kurikulum Dobrý začátek nabízí nejen teoretický základ, ale především konkrétní návody pro práci s dětmi. Učitelé i vychovatelé školních družin si mohou objednat materiály zdarma na adrese info@scholaempirica.org. Kurikulum vydává nezisková organizace Schola Empirica.
 
Zdroj: Pro Speciál pro školní družiny Dipl.-Pol. Bára Procházková