Pestrá nabídka webinářů, které pomohou nejen při výuce na dálku

Vydáno: 1 minuta čtení

Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) připravil a realizoval v době uzavření škol již několik desítek webinářů k podpoře distančního vzdělávání (Jak učit na dálku), k hodnocení, k oborovým didaktikám a průřezově také k tématům společného vzdělávání, které zájemci mohou zhlédnout i po jejich odvysílání ze záznamu. Přínosné však budou pro učitele také po skončení mimořádné situace.

Tematicky jsou webináře NPI ČR členěny do tří oblastí:Řízení škol

  • jak na vzdělávání na dálku (jak využívat Skype individuální konzultace, Skype videokonference /ze třídy/, e-mailovou komunikaci, funkcionality webu školy, funkcionality Google Classroom atd.)
  • k hodnocení (především formativního), sebehodnocení a motivaci žáků
  • k metodikám výuky, oborovým didaktikám a společnému vzdělávání
  • k vyžití televizního vysílání UčíTelka (k propojení s úlohami, které pro své žáky připravujete)

Cílem webinářů, které pro Vás připravujeme, je mimo jiné podporovat učitele v dovednostech výuky na dálku a naučit je

  • jak pracovat s elektronickým vzdělávacím obsahem
  • jak šířit elektronický vzdělávací obsah
  • jak pracovat s elektronickými nástroji hodnocení
  • jak poskytovat zpětnou vazbu žákům

Každý týden pro Vás máme nabídku nových, aktuálních webinářů, jejichž přehled včetně všech již odvysílaných naleznete na webu NPI ČR .

 

Zdroj: Nabídka webinářů, NPI ČR