Pes – nejlepší přítel nájemníka

Vydáno: 3 minuty čtení

Zvířátko jako dárek za vysvědčení? Nebo dlouhá prázdninová cesta, kdy je nutné svěřit své zvíře do péče třeba rodičů nebo známých?

Občanský zákoník stanoví, že nájemce má právo chovat v bytě zvíře. Zároveň se uznává, že při hromadném soužití více osob nutně dochází ke konfliktním situacím, a proto se v rámci takového společenství mimo jiné vyžaduje, aby chovatelé zvířat brali ohledy na zájmy ostatních lidí. Svá zvířata musejí ovládat způsobem, který zajistí dodržování domovního klidu.

Řízení školy

I když je tedy chov zvířete v bytě možný, je třeba vždy vážit konkrétní okolnosti jednotlivých případů, zájem pronajímatele, nájemce i dalších dotčených osob. Proto je v zákoníku zároveň formulováno pravidlo, které je zákonným limitem práva chovat v bytě zvíře: působí-li chov zvířete pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Takový chov je ze zákona zakázaný. Klíčovým je pojem „poměry v domě“.

Poměry v domě určují především věcné parametry: umístění domu (hustě osídlená lokalita, samota), typ bydlení (rodinný dům, bytový dům), velikost, vybavení a stav bytu (starší vs. nový byt, zařízený vs. nezařízený byt). Určující jsou však i osoby dům obývající: zkoumáme, kdo v domě bydlí (senioři, rodiny s dětmi), jaká se ustálila pravidla pro chov zvířat v domě (jaká zvířata jsou v domě aktuálně chována), není-li někdo ohrožen z důvodu alergie apod.

Obtíže mohou spočívat v čemkoli, co je průvodním jevem chovu určitého zvířete. Od hluku a zápachu, až po riziko, které je spojeno se ztrátou kontroly vlastníka nad zvířetem, a jeho únikem do společných prostor. Je zřejmé, že chov různých zvířat může vyvolávat různé obtíže. Proto je třeba brát v úvahu druh, velikost a počet zvířat (např. dvě dogy v garsonce vs. špic v garsonce), stejně jako přirozenost zvířete a způsob jeho chovu. Například chov králíka v ohrádce nepředstavuje problém, ale jeho volný pohyb po bytě může znamenat obtíže – i když není králík hlodavec, má hlodáky, a v jeho přirozenosti je neustále něco ohlodávat (tím trpí tapety, kabely, nábytek, dřevěné obložení nebo zárubně). Navíc si králíci značkují své teritorium, což může rovněž vést k poškození bytu. Na misku vah klademe též zvláštní potřeby nájemce (např. v případě chovu různých asistenčních zvířat).

Pro pronajímatele je důležitá odpověď na otázku, zda mohou ve smlouvě určitým způsobem konkretizovat zákonný zákaz chovu zvířat.

Celý článek a vzory souvisejících smluv >>

Řízení školy online

Zdroj: https://www.vzornepravo.cz/cz/blog/pes-nejlepsi-pritel-najemnika.b-3-1.html?utm_medium=PR+článek&utm_source=rizeni+skoly&utm_campaign=blog-pes-pritel-najemnika