Pedagogická fakulta UK chce na základních školách zavádět formativní hodnocení

Vydáno: 1 minuta čtení

Dovednosti lídra, kolegiální profesní podpora a tvorba akčního plánu vedení skupin takzvaného formativního hodnocení, které pracuje se zpětnou vazbou. 

To jsou oblasti, kterým se bude pod vedením odborníků věnovat 18 lídrů těchto skupin při svých dalších setkáních. Jejich vznik byl cílem projektu Zavádění formativního hodnocení na ZŠ, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (PedF UK) v Praze a vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB). Více o projektu, který je financován z Operačního programu Evropského sociálního fondu Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného ministerstvem školství, si můžete přečíst v tomto článku.

Zdroj: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/pedagogicka-fakulta-uk-chce-na-zakladnich-skolach-zavadet-formativni-hodnoceni-40298464