Pásmo webinářů pro podporu integrace a vzdělávání jedinců s OMJ

Vydáno: 3 minuty čtení

Cílem webinářů je poskytnout pedagogickým pracovníkům, studentům VŠ a dalším zájemcům o tuto tematiku základní vhled do výuky češtiny a rovněž do problematiky začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do českého vzdělávání.

Webináře budou zaměřeny především na práci s žáky z Ukrajiny a proběhnou ve spolupráci Katedry českého jazyka a literatury, Katedry sociální pedagogiky a Institutu výzkumu školního vzdělávání.

Účastníci obdrží praktické informace k jednotlivým oblastem výuky, odkazy na dostupné materiály, tipy a metodická doporučení pro posílení kompetencí při každodenní práci s jedinci s OMJ, zejména žáky na ZŠ.

Webináře proběhnout dle přiloženého harmonogramu online přes Zoom a budou se věnovat aktuálním tématům této problematiky.

Odkaz pro připojení bude vždy zveřejněn v termínu aktuálního tématu.

Účastnický poplatek je hrazen z projektu, který je financován z příspěvku MŠMT (Ukazatel I) poskytnutý MU z Programu na podporu strategického řízení vysokých škol (dále jen PPSŘ) pro roky 2022-2025.

2-2025.

Pásmo webinářů pro podporu integrace a vzdělávání jedinců s OMJ

  1. ČT, 21. 4. 2022, od 15:00 - Český vzdělávací systém: možnosti podpory ukrajinských žáků a pedagogů při práci s nimi (Mgr. et Mgr. Tereza Švandová)
  2. ČT, 28. 4. 2022, 17:00 - Základní podobnosti a rozdíly mezi českým a ukrajinským školstvím (Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D.)
  3. ST, 4. 5. 2022, 16:00 - Co dělat ve výuce s žáky s OMJ? Základní výukové principy pro práci s vícejazyčnou třídou (Mgr. Miroslav Janík, Ph.D.)
  4. ST, 11. 5. 2022, 16:00 - Z čeho učit? Jaký je rozdíl mezi češtinou pro Čechy a češtinou pro děti s OMJ. Rozdíly ve výuce věkových skupin (Mgr. et Mgr. Radim Ošmera)
  5. ČT, 19. 5. 2022, 15:00 - Jaké jsou materiály a aplikace vhodné do výuky (nejen) ČDJ, a kde je hledat? (Mgr. et Mgr. Tereza Švandová) 
  6. ST, 25. 5. 2022, 15:00 - Využití alternativních metod ve výuce češtiny pro žáky s OMJ (Mgr. Hana Svobodová, Dr. phil.)
  7. ST, 1. 6. 2022 , 16:00 - Kulturně senzitivní přístup ve vzdělávání: definice, specifika, tipy a triky (Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.; (Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D.)
  8. ST, 8. 6. 2022 , 15:00 - Komunikace s cizincem – neverbální a verbální komunikace v češtině (principy, simplifikace, doporučení) (Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D.)
  9. ÚT, 14. 6. 2022, 16:00 - Práce s rodiči příchozích: interkulturní komunikace a kulturní specifika (Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.; (Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D.)

 

Další aktuality