Participade žáků a studentů na fungování a rozvoji školy

Vydáno: 1 minuta čtení

Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na participaci žáků a studentů na fungování a rozvoji základních, středních a vyšších odborných škol.

Tematická inspekční činnost se skládala ze dvou částí – z inspekčního elektronického zjišťování a z prezenční inspekční činnosti ve vybraných školách. 

Celou tematickou zprávu si můžete přečíst v režimu flipViewer.

Zdroj