Paměť národa na školách

Vydáno: 6 minut čtení

Patnáct tisíc žáků a studentů ze stovky škol se aktivně zapojí do vzdělávacích programů Paměti národa během letošního podzimu, kdy si připomínáme kulaté výročí sametové revoluce. Už od září začínají ve třiceti regionech republiky Příběhy našich sousedů, nově program Vyprávěj příběhy, dále zážitkové workshopy, besedy, přednášky, filmové projekce o sametové revoluci, výstavy na školách Střípky revoluce. Zatím jen pro pražské žáky a studenty se otevírají Divadelní kroužky Paměti národa, kam se přihlásilo během jednoho měsíce více než stovka zájemců mezi 10-18 lety. Paměť národa také připravuje s dalšími iniciativami Festival svobody na školách. Vzdělávací programy o 20. století si vybírají ředitelé, učitelé, ale také sami studenti, žáci a jejich rodiče prostřednictvím projektových webů www.festivalsvobody.cz/naskolach, vypravej.pametnaroda.cz, www.pribehynasichsousedu.cz, divadlo.pametnaroda.cz

Organizace Post Bellum, která projekt Paměť národa vede, je spolu s dalšími iniciativami (Díky, že můžem, Nerudný fest ad.) součástí platformy Festival svobody. „Připravujeme speciální program pro školy a motivujeme studenty středních škol, aby na své škole sami zorganizovali oslavy výročí sametové revoluce. Na webu www.festivalsvobody.cz/naskolach/ si mohou učitelé pro své studenty i studenti sami vybírat promítání, workshopy, diskuse, výukové materiály,“ vysvětluje Magdalena Benešová, vedoucí vzdělávání Post Bellum.Řízení školy online

 „Výstavu Střípky revoluce, kterou instalujeme v listopadu na Národní třídě a Můstku, zpřístupníme i ve školách. V tuto chvíli jsme se domluvili s dvacítkou pražských škol a další se hlásí. Výstava vypráví takzvanou rozšířenou realitou příběhy ze sametové revoluce. Namíříte-li mobil na výstavní panel s krátkým textem a portrétní fotografií, objeví se vám na telefonním displeji tvář pamětníka, který vám krátce příběh odvypráví. Kromě toho nabízíme k 30 letům svobody naše workshopy. To jsou hry a divadelní dílny pro žáky a učitele, některé trvají hodinu, jiné až pět hodin. Žáci se v nich dozvědí, co byla padesátá léta, StB, samizdaty, jak probíhala sametová revoluce a mnoho dalšího. Žáci se vžívají do konkrétních příběhů, hrají různé postavy a sami tvoří příběh, který moderujeme. Pro své žáky workshopy objednávají nejčastěji učitelé dějepisu a občanské výchovy. Kromě toho nabízíme školám asi hodinovou přednášku a diskuzi, takzvané Kino Příběhy 20. století. Redaktor žákům a studentům vypráví příběhy, promítá kousky pamětnických výpovědí a příběh zasazuje do historického kontextu. Forma je podobná rozhlasovému cyklu Příběhy 20. století. Všechny naše vzdělávací programy vychází z autentických vyprávění, která obsahuje sbírka Paměť národa,“ říká Mikuláš Kroupa, ředitel Post Bellum.

Příběhy našich sousedů jsou určené žákům osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Jedná se o půlroční projekt, ve kterém si žáci pod vedením svých pedagogů a koordinátora z Post Bellum vyzkouší práci dokumentaristů - vyzpovídají pamětníka, natočí jeho celoživotní vzpomínky, digitalizují fotografie, prozkoumají archivy a nakonec vytvoří rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Nakonec vystoupí před publikem a výsledky své práce představí veřejnosti a odborné porotě. Příběhy našich sousedů realizují v daném místě vždy radnice měst či městských částí ve spolupráci s Post Bellum, půlroční program financují radnice.  Výsledné výstupy z projektu jsou publikovány na www.pribehynasichsousedu.cz. Od roku 2012 se do projektu v celé České republice zapojilo už přes 764 českých škol, 4963 žáků a studentů, kteří zdokumentovali 1151 pamětnických příběhů. Žáků osmých a devátých tříd máme v ČR podle statistiky ministerstva školství přes tři sta tisíc.

Proto, aby se dokumentování vzpomínek pamětníků jako metoda projektové výuky mohla rozšířit do všech škol v republice, vznikl v Post Bellum výukový metodický portál Vyprávěj příběhy - https://vypravej.pametnaroda.cz. Pedagogové a jejich týmy najdou na tomto novém webu přehledně instruktážní videa, fotografie, texty, dozví se, jak pořídit nahrávku, jak s ní pracovat, jak digitalizovat, stříhat, ukládat příběhy na Paměť národa, jak s příběhy pracovat ve výuce a mnoho dalšího. Učitelům Post Bellum nabízí podporu formou školení a tzv. webinářů. Projekt je uzpůsoben různým věkovým kategoriím účastníků – zúčastnit se jej mohou děti na prvním stupni i středoškoláci. Webové prostředí umožňuje pedagogům přizpůsobit si projekt sobě i žákům na míru.

S úspěchem se setkávají tzv. Zážitkové workshopy, které si mohou vybrat a objednat školy, dětské oddíly nebo třeba firmy. Nabídku čtyř osvědčených workshopů pro děti z posledních dvou ročníků ZŠ a středoškoláky nově rozšiřujeme o 5 nových, vzájemně provázaných workshopů pro děti již od 3. třídy základních škol. Účastníci vystupují v kůži pamětníků historických událostí. Hrají roli dané postavy, ale mohou se volně rozhodovat a přemýšlet o tom, jak by se zachovali sami. Během čtyřhodinového workshopu mohou společně s ostatními účastníky formou hry pochopit například kolektivizaci jihočeské vesnice, přípravu protikomunistického státního převratu v roce 1949, vstoupit do prostředí disentu a samizdatové literatury osmdesátých let minulého století nebo divadelní formou prožít postupnou proměnu atmosféry třicátých let v Československu.

Novinkou jsou tzv. Divadelní kroužky Paměti národa, které začínají od 23. září v Praze. Vzniká osm týmů žáků a studenty ve věku 10 – 18 let. Divadelními prostředky účastníci vypráví příběhy a události 20. století skrze autentická svědectví z Paměti národa a reflektují nedávnou historii v diskuzi s pamětníky a historiky. Navazujeme na zkušenosti s tvorbou divadelního představení „Paměť jsme my“, které se odehrálo v lednu 2019 v centrální hale Masarykova nádraží v Praze. Kroužky budou probíhat pod vedením lektora jednou týdně hodinu a půl v několika divadelních sálech (Praha 1, 4, 6 a 8). Trvají do začátku června, ukončené budou divadelním představením. Více na https://divadlo.pametnaroda.cz/

„Velmi si vážíme práce pedagogů, kteří s námi spolupracují a sdílí své zkušenosti. A tak vznikl nápad na ocenění Škola Paměti národa, kdy jednotlivé školy získávají body za účast na vzdělávacích aktivitách Paměti národa. Kromě samotného ocenění a dárků (knihy, workshopy…) jsme pro pedagogy na 3.10.2019 připravili Slavnost škol Paměti národa, společné setkání všech pedagogů v Praze. Celou akci vnímáme především jako poděkování za jejich úsilí. Již v této chvíli se nominovalo více než 100 škol z celé České republiky,“ uvedla Magdaléna Benešová, vedoucí vzdělávacích projektů Post Bellum.

 

Zdroj: Tisková zpráva, Post Bellum o. p. s.