Ověřte si svou digitální gramotnost pomocí projektu MPSV DigiKatalog

Vydáno: 4 minuty čtení

Zajímá vás, jak zvládáte bezpečnost na internetu, práci s informacemi a daty či tvorbu digitálního obsahu? Vyzkoušejte online nástroj EVALDO, který vznikl v rámci projektu DigiKatalog Ministerstva práce a sociálních věcí.

„Žijeme ve světě, ve kterém se jsou digitální kompetence potřeba už dnes. S tím, jak se proměňuje trh práce, jak přichází automatizace a robotizace, je jasné, že v budoucnu se bez počítačové gramotnosti obejde asi jen málokdo. Já si to uvědomuji a to je také důvod, proč dlouhodobě podporuji projekty jako je tento,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

EVALDO (www.evaldo.cz) je veřejně dostupný online nástroj, jehož pomocí si mohou zaměstnanci, zaměstnavatelé, ale i ostatní občané zhodnotit úroveň svých digitálních kompetencí.

V aplikaci EVALDO, která simuluje reálné prostředí, řeší uživatel úkoly, se kterými se setkává v každodenním životě. Například si vyřizuje občanský průkaz nebo organizuje oslavu narozenin. Na konci pak uživatel získá informace o úrovni svých digitálních kompetencí včetně porovnání s ostatními uživateli. „Online nástroj EVALDO si zcela jistě najde své klienty jak mezi zaměstnanci ÚP ČR, taky i mezi uchazeči o zaměstnání, pro které bude zajímavým nástrojem pro posouzení vlastních digitálních kompetencí a kompasem pro další osobní rozvoj a zvyšování uplatnitelnosti na trhu práce.“ říká David Němeček, metodik za oblast zprostředkování a poradenství projektu „EFES“ Úřadu práce ČR.

V závislosti na dosaženém výsledku pak EVALDO doporučí další individuální postup pro rozvoj digitálních kompetencí. EVALDO uživateli nabídne relevantní vzdělávací programy, například edukační videa či online kurzy zaměřené na rozvoj konkrétních digitálních kompetencí. „Témata kurzů jsou velice aktuální a mnoho z nich je využitelných v rámci nové koncepce výuky informatiky na základních školách, ale také v rámci připravované revize výuky informatiky pro gymnázia. Tematické pokrytí kurzů je velice široké, takže jednotlivé kurzy nebo jejich části najdou využití i v ostatních předmětech a v rámci mezipředmětových vztahů.“ říká Václav Maněna, specialista na online vzdělávání a využívání technologií ve výuce.

V těchto dnech je kalibrace téměř u konce a brzy bude EVALDO nasazen do ostrého provozu. Během léta vznikne i jeho mobilní verze.

V projektu se řeší i sada metodik, z nichž je v současné situaci velmi aktuální metodika práce z domova. Momentálně probíhá druhé kolo rozsáhlého průzkumu mezi zaměstnanci v souvislosti s výjimečnými událostmi, kdy za poslední rok a půl na pracovním trhu skokově narostl podíl osob pracujících z domova. Průzkum je zaměřen na zkušenosti a spokojenost s touto formou práce. Výsledky budou k dispozici na konci léta a budou sloužit pro přípravu finální verze metodiky práce z domova.

V rámci projektu DigiKatalog je nyní pozornost zaměřená na jeho rozsáhlou propagaci směrem k cílovým skupinám projektu. Spolupráce byla navázána i se sítí knihoven,protože představují v ČR jedinečnou komplexní infrastrukturu neformálního celoživotního a občanského vzdělávání, tedy i digitální gramotnosti občanů. “Knihovny se prostřednictvím Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR zavázaly na základě podpisu deklarace IFLA (Mezinárodní knihovnická federace), že budou podporovat digitální začleňování a přístup k informacím během koronavirové krize i později. Konkrétně mimo jiné mají zajistit co největší podporu rozvoje digitálních dovedností, aby se z občanů stali úspěšní a sebevědomí uživatelé internetu.“ říká Adéla Dilhofová, vedoucí odboru knihovnictví z Moravské zemské knihovny.

Projekt Rozvoj systému dalšího vzdělávání zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti digitálních kompetencí (DigiKatalog) realizuje od října 2017 do konce roku 2021 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Je financován pomocí ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Více informací o projektu naleznete na www.portaldigi.cz a online nástroj EVALDO můžete vyzkoušet na www.evaldo.cz. DigiKatalog je i na Facebooku.