Otevřený dopis - podmínky, za kterých se zavřou školy

Vydáno: 2 minuty čtení

Učitelská platforma posílá otevřený dopis všem, kteří rozhodují o koronavirových opatření. 

Přijde nám neudržitelné, abychom stále nevěděli, za jakých podmínek se rozhodne o zavření škol. Uzavření škol bude mít nejen dopad na učitele, ale i mnoho rodičů, kteří budou muset zůstat doma. Stejně tak na firmy, které zaměstnávají rodiče dětí na prvním stupni. Domníváme se, že zveřejnění jasných pravidel pro omezení pohybu či shromažďovaní pomůže v ekonomice všem.

Znění otevřeného dopisu

Vážený pane Babiši, vážený pane Vojtěchu, vážená paní Rážová,

vzhledem k aktuální epidemické situaci vás žádáme, abyste v rámci zaváděných opatření proti šíření pandemie koronaviru připravili a zveřejnili jasná a transparentní pravidla, ze kterých bude všem aktérům ve vzdělávání jasné, za jakých podmínek dojde v daném místě k rozhodnutí o uzavření škol.

Současná pravidla vycházející z celorepublikového semaforu jsou nejasná a nedostatečná.
Podle názoru řady odborníků je možné sestavit jasnou vícekriteriální hranici, po jejímž překročení je možné školy automaticky uzavírat (např. týdenní nárůst počtu nakažených v místě, věkové skupiny šíření, koncentrace ohnisek apod.). Žádná z těchto kritérií však v tuto chvíli pro školy a uživatele jejich služeb nejsou transparentně popsána.

Ředitelé škol jsou vysocí manažeři institucí, ve kterých jsou mnohdy zaměstnány desítky osob a do nichž dochází stovky dětí, jejichž školní docházka či nedocházka ovlivňuje životy a zaměstnání stovek rodičů. Ti potřebují být na tuto situaci připraveni s dostatečným předstihem, aby mohli včas a jasně o možném uzavření školy informovat své zaměstnance, žáky i jejich rodiče.

Transparentní kritéria a předem odhadnutelná opatření napomohou nejen školám. Určitě je ocení i provozovatelé restaurací, obchodů, divadel a dalších míst, kde se sdružuje velké množství lidí. Žádáme vás proto, abyste kritéria pro další opatření omezující pohyb a sdružování neprodleně představili.

Děkujeme, učitelé a ředitelé sdružení v Učitelské platformě.

Zdroj: Otevřený dopis a průvodní text k tomuto dopisu, Učitelská platforma