Otevření centra Elixíru pro digitální technologie v Praze

Vydáno: 3 minuty čtení

Učíte informatiku? Chcete obohatit svou výuku? Chcete se dozvědět více o programování, virtuální realitě, robotice? Máte zájem sdílet zkušenosti z výuky s kolegy z jiných škol? Přijďte mezi nás!

Řízení školy onlineElixír do škol ve spolupráci s Inventi a za podpory Nadace Jablotron otevírá centrum kolegiálního vzdělávání pro digitální technologie určené pro učitele informatiky a digitálních technologií. Slavnostní zahájení provozu centra proběhne 25. 9. 2018 v 16:30 v sídle společnosti Inventi na adrese Táborská 940/31, 140 00 Praha 4.

Pražské digitální centrum přivítá každou učitelku a učitele informatiky ze základních a středních škol, kteří mají chuť se dozvědět více o programování, virtuální realitě, robotice a nebo o tom, jak zapojit digitální technologie do výuky dalších předmětů. Setkání budou od září probíhat pravidelně jednou měsíčně pod vedením programátora a pedagoga informatiky Vojtěcha Tumy “Mým cílem je přinést do výuky informatiky moderní a praxí ověřené technologie. Chci
podpořit učitele v tom, aby mohli lépe učit," dodává Tuma. Program setkání bude připravován ve spolupráci s účastníky setkání, pedagogy a reaguje tak na jejich reálné potřeby.

Jan Kaštura, CEO společnosti INVENTI k podpoře vzdělávacího systému dodává: “V Inventi je pro nás důležité, co se na středních ale i základních školách v rámci informatiky a digitálních technologií učí. Věříme, že učitelé mohou studenty připravit na to, co je po opuštění školy v praxi reálně potká. Proto jsme vstoupili do spolupráce s Elixírem do škol a vytváříme protor pro vzdělávání učitelů. 

Tímto krokem jsme doplnili naše iniciativy pro středoškoláky, akci Open Day a kurz Javy, v rámci kterých studentům přibližujeme jak to v technologické firmě opravdu chodí a umožňujeme jim získat dovednosti
i mimo povinné osnovy ,“ Kaštura.

Posláním organizace Elixír do škol je zkvalitňování výuky digitálních technologií a fyziky na základních a středních školách. Prostřednictvím podpory učitelů, kteří se setkávají v regionálních centrech kolegiálního vzdělávání Elixíru, vytváříme podmínky, které umožňují plošné zapojení aktivizujících forem výuky (badatelská forma výuky, projektové vyučování, tandemy atd.) a smysluplné využití digitálních technologií v hodinách. Tento typ výuky v dětech probouzí kreativitu, proaktivní přístup k řešení problémů a prokazatelně přispívá k efektivnímu učení. Studenti se učí komplexněji uvažovat o digitálním světě a osvojují si dovednosti, jak se v něm pohybovat a tvořit. Vizí Elixíru do škol je, aby se všechny děti ve škole učily naplno a s radostí.

 Řízení školy online

Zdroj: Tisková zpráva, Digi centrum