Otevíráme první Lego inovační studio v České republice

Vydáno: 3 minuty čtení

1. listopadu 2018 Elixír do škol ve spolupráci s laboratorní školou Labyrinth a Lego Education otevírá v Brně Lego inovační studio (LEIS). Slavnostní zahájení provozu studia se uskuteční v základní škole Labyrinth na adrese Žerotínovo náměstí 6, Brno.

Řízení školy onlineSpolečnost Lego Education vybavila prostory v Labyrinthu Lego roboty a dalšími pomůckami, které lze výborně využít jako součást aktivizujících výukových metod ve školním vzdělávání od předškoláků až po žáky druhého stupně základních škol. LEIS v Labyrinthu je ​první inovační studio v České republice a jedno z prvních v regionu střední a východní Evropy.

Součástí zahájení bude skupinová diskuze formou ​kulatého stolu ​​na téma ​​“Lego inovační studio a jeho využití ve vzdělávání dětí,” které se zúčastní přední experti v oblasti vzdělávání a zástupci krajské a místní samosprávy. Následná ​rodičovská kavárna umožní návštěvníkům vyzkoušet si práci s Lego roboty a ostatními produkty z dílny Lego a dozvědět se o jejich využití a přínosu ve vzdělávacím procesu.

Současná generace dětí vyrůstá v době velkých změn a globálních výzev v realitě vzájemně propojeného světa. Všechny tyto charakteristiky významně ovlivňují jejich budoucnost a neméně pak budoucí společenské uplatnění. Osvojování škály kompetencí a znalostí jakými
jsou kreativita, kritické myšlení, spolupráce a orientace na řešení problémů, je komplexní proces, k jehož efektivitě významně přispívá učení hrou. Výuka prostřednictvím hry v dětech posiluje kreativní stránku, stimuluje zájem, nadšení a podporuje celoživotní učení jako vztah ke světu a k sobě samému.

Cílem společnosti Lego Education je inspirovat a napomoci rozvinout talent a osobnost všem dětem bez rozdílu. Děti se prostřednictvím hry učí technologiím nejen porozumět, ale stávají se jejími tvůrci, když navrhují, stavějí a programují vlastní vynálezy za využití Lego robotů a jiných pomůcek.

Posláním organizace Elixír do škol je zkvalitňování výuky digitálních technologií a fyziky na základních a středních školách. Prostřednictvím podpory učitelů, kteří se setkávají v centrech kolegiálního vzdělávání Elixíru, vytváříme podmínky, jež umožňují plošné zapojení
aktivizujících forem výuky (učení hrou, badatelská forma výuky, projektové vyučování, tandemy atd.) a smysluplné využití digitálních technologií v hodinách. Tento typ výuky v dětech probouzí kreativitu, proaktivní přístup k řešení problémů a prokazatelně přispívá k
efektivnímu učení. Studenti se učí komplexněji uvažovat nejen o digitálním světě a osvojují si dovednosti, jak se v něm pohybovat a tvořit. Vizí Elixíru do škol je, aby se všechny děti ve škole učily naplno a s radostí.

Řízení školy online

Zdroj: Tisková zpráva ze dne 23. října 2018, Elixír do škol, z. ú., Labyrinth laboratorní škola