Otevírá se rozšířené specializační studium pro školní metodiky prevence

Vydáno: 2 minuty čtení

Do 15. 9. je možné se ještě přihlásit do specializačního studia pro Školní metodiky prevence, které je extra rozšířené o sebezkušenostní část. Zbývají poslední tři volná místa.

Specializační studium pro ŠMP otevírá letos poprvé certifikovaný ústav Jules a Jim z.ú. Studium je akreditované MŠMT a odpovídá Standardům studia k výkonu specializovaných činností dle § 9 odst. 1 písm. c) Vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.

Studium je tvořeno čtyřmi částmi, které budou realizované v průběhu dvou let v rozsahu 346 výukových hodin:

 • Sebezkušenostní skupina vedená Dasein přístupem (96 h) podpoří Vaše porozumění žákům a třídním kolektivům
 • Odborné semináře vedené formou přednášek, workshopů, diskusí a e-learningu (169 h)
 • Prožitkové kurzy vedené formou výcviku dovedností (56 h)
 • Praxe (25 h) probíhající na odborných pracovištích poskytujících poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc. Lze využít možnosti účasti na preventivních programech Jules a Jim, z.ú.

Absolvent specializačního studia ŠMP získá:

 • prohloubení a rozšíření kompetencí pro plánování, realizaci a vyhodnocování prevence rizikového chování ve škole, a to jak pro jednotlivce, tak pro skupiny (třídy).
 • průpravu, aby sám dokázal vyhledávat žáky a třídy v riziku, doporučovat jim odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi.

Studium bude probíhat v Praze na Vinohradech v omezené skupině max. 15 lidí a je určeno pro pedagogické pracovníky ve smyslu §2 Zákona č. 563/2004 Sb., školský zákon.

Studium obsáhne následující oblasti:

 • Poradenské systémy a primární prevence ve školství
 • Legislativní rámec
 • Primární prevence v podmínkách školy
 • Specifika role školního metodika prevence
 • Systém primární prevence ve školství
 • Školní třída, její vedení a diagnostika
 • Rodina a komunikace s rodiči
 • Sociálně nežádoucí jevy
 • Monitorování a evaluace primární prevence
 • Rozšiřující témata (výcvik dovedností):
  • základy komunikačních dovedností
  • práce v emočně náročných situacích
  • úvod do zážitkové pedagogiky a základy vedení třídnických hodin
  • základy vedení adaptačního kurzu
  • identifikace a šetření šikany

Další informace a přihlášky naleznete na https://metodikprevence.cz/

Zdroj: Pozvánka, Jules a Jim, z.ú.