Ostrý start jednotných závěrečných zkoušek v učebních oborech

Vydáno: 2 minuty čtení

Poslanecká sněmovna přijala v pátek 13. února 2015 novelu školského zákona, která zavádí jednotné závěrečné zkoušky v učebních oborech. Završuje se tím reforma závěrečných zkoušek, která má zvýšit prestiž výučního listu. Ústní, praktické i písemné zkoušky se budou připravovat podle jednotného zadání, úroveň bude tedy srovnatelná na všech školách.

„Sjednocení závěrečných zkoušek by mělo přispět k obnovení důvěry zaměstnavatelů k výučnímu listu,“ říká hlavní manažerka projektu Nová závěrečná zkouška 2 Dana Kočková. Jde o poslední z řady tří evropských projektů ministerstva školství, vedoucích ke změně. 

Zájem o jednotné zadání závěrečných zkoušek je mezi školami již nyní značný. Nové zkoušky mají jednoznačně pozitivní vliv na kvalitu výuky i vybavení školních pracovišť. V loňském školním roce už jednotné zadání dobrovolně využilo 88 % škol s učebními obory. Novelu školského zákona musí ještě schválit Senát a podepsat prezident, poté bude nová závěrečná zkouška v učebních oborech povinná.

Základní součástí jednotných zadání jsou témata, jejichž databáze byla během projektu významně rozšířena. Dnes jich obsahuje 11 000, což umožňuje školám připravit každý rok jiné zadání pro své žáky. Na tvorbě zadání se podílejí nejenom učitelé odborných škol, ale také zástupci zaměstnavatelů. Informační systém nové závěrečné zkoušky obsahuje také modul pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávací modul a modul pro realizaci písemných zkoušek na počítači, který se bude testovat v březnu 2015 na třiceti školách.

Po skončení projektu Nová závěrečná zkouška 2 v dubnu 2015 bude mít Národní ústav pro vzdělávání i nadále na starosti pravidelnou inovaci jednotných zadání, bude zabezpečovat funkci informačního systému a poskytovat školám metodickou pomoc. „Školám, které si jednotné zadání ještě nevyzkoušely nebo ho používaly jen částečně, nabízíme pomocnou ruku,“ dodává manažerka Dana Kočková. 

Projekt Nová závěrečná zkouška 2 řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jeho řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání, financován je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Více informací: www.nuv.cz/nzz2.