Opatření obecné povahy – nový model maturitní zkoušky

Vydáno: 1 minuta čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), určuje nový model maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021.

MInisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) a odst 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., srávní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), určuje: 

OOP MSMT-3267/2021-3 nový model maturitní zkoušky

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 15. března 2021.

 

Zdroj: https://www.msmt.cz/ministerstvo/opatreni-obecne-povahy-novy-model-maturitni-zkousky?lang=1&ref=m&source=email

 

 

 

Další aktuality