OP VVV podpoří přípravu budoucích učitelů

Vydáno: 2 minuty čtení

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil koncem loňského roku výzvu s názvem Pregraduální vzdělávání určenou českým pedagogickým fakultám. Předložené projekty jsou v tuto chvíli vyhodnocené. Všech devět pedagogických fakult uspělo, podpora zkvalitnění a modernizace přípravy budoucích učitelů může začít.

Výzva má k dispozici 363 milionů korun a rozdělí si je všech devět českých pedagogických fakult, které předložily kvalitní projekty. Jedná se o fakulty těchto univerzit: Jihočeské v Českých Budějovicích, Masarykovy v Brně, Ostravské, Technické v Liberci, Univerzity v Hradci Králové, Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Karlovy v Praze, Palackého v Olomouci a Západočeské v Plzni.

Fakulty budou přípravu svých studentů – budoucích učitelů koncepčně měnit, propojovat jejich výuku více s praxí (zapojení praktikujících učitelů), zkvalitňovat pedagogické praxe, vytvářet a využívat inovativní vzdělávací kurzy, provozovat centra didaktických inovací, podporovat začínající vysokoškolské učitele, učit využívat digitální technologie v přípravě, realizaci i hodnocení vzdělávání. Prostředky mohou využít i na podporu získávání kvalitních uchazečů o učitelské profese (z řad studentů posledních ročníků středních škol, vyšších odborných škol a také studentů v posledním ročníku bakalářského studia).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy reagovalo touto výzvou na potřebu modernizace a zkvalitnění přípravy budoucích učitelů a klesající zájem o pedagogické studium i výkon pedagogické profese u absolventů pedagogických fakult.

Zdroj