OP VVV podpoří personální řízení výzkumných organizací

Vydáno: 2 minuty čtení

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání pokračuje ve své podpoře českého výzkumného prostředí a ve výzvě Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj se zaměřil na neméně důležitou oblast – práci s lidskými zdroji ve výzkumných organizacích. V rámci této výzvy získá podporu sedmnáct projektů.

Podpora v celkové výši přes 624 milionů korun má institucím pomoci s nastavením strategického řízení v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků s cílem získat ocenění HR Award, které uděluje Evropská komise. Toto ocenění přináší na mezinárodním poli prestiž a zvyšuje šance výzkumných institucí na přilákání špičkových zahraničních vědců. V neposlední řadě je pravděpodobné, že v evropském výzkumném programu Horizont 2020 budou moct v budoucnu získávat podporu pouze organizace disponující tímto oceněním. Také česká Technologická agentura, významný národní poskytovatel vědeckých grantů, informovala, že plánuje bonifikovat držitele HR Award ve svých programech.

Mezi úspěšnými žadateli v této výzvě, kterým se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pokusí prostřednictvím svého operačního programu pomoci prestižní ocenění získat, jsou univerzity (např. Karlova, Jihočeská, Ostravská) a vědecké ústavy (např. Národní ústav duševního zdraví, Fyzikální ústav AV ČR, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR). Další z úspěšných žadatelů – Mendelova univerzita v Brně, která se dlouhodobě profiluje jako výzkumná univerzita – se chystá v rámci svého projektu zavést pravidelné hodnocení kvality výzkumu na úrovni fakult i jednotlivých pracovišť. Masarykova univerzita chce zase vytvořit prostředí otevřené pro příchod a dlouhodobé působení špičkových domácích i zahraničních vědeckých pracovníků a podpořit používání anglického jazyka jako druhého pracovního jazyka na své půdě.

Zdroj