OP VVV je v polovině, zatím rozdal přes 16 miliard

Vydáno: 2 minuty čtení

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání realizovaný v programovém období 2014 – 2020 je v polovině svého vymezeného času. Přesto do něho již byly předloženy projektové žádosti za více než 108 miliard korun, Celkově je k dispozici 75 miliard. Jaké výsledky má v tomto mezičase kromě velkého zájmu oprávněných žadatelů?

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl schválený Evropskou komisí 13. května 2015 a hned v červenci toho roku vyhlásil své první výzvy.

K 30. červnu 2017 bylo vyhlášeno již 34 výzev za více než 55 miliard korun. Tyto výzvy cílily na podporu excelentních výzkumných týmů a infrastruktur, výzkum v předaplikační fázi nebo zkvalitňování studijních programů na vysokých školách. Prioritou byly také výzvy pro regionální školství, zejména tzv. šablony, tedy předem definované formy podpory. Formou administrativně nenáročných projektů tak podporu získají mateřské, základní, střední i vyšší odborné školy.

Do vyhlášených výzev bylo podáno přes 6 100 projektových záměrů za více než 108 miliard korun. Celkově byly zatím z OP VVV podpořeny projekty za 16,1 miliardy korun, většina z nich je již také ve fázi realizace,“ říká Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů. Největší zájem byl o investiční výzvy pro vysoké školy, výzkum a vývoj. Hodnocení je již ukončeno u projektů z tzv. čtyřvýzvy na posílení kapacit pro kvalitní výzkum a rozvoj vysokých škol. Dotace v celkové výši téměř 15 miliard korun získá 239 projektů.

Na podzim tohoto roku bude dokončeno druhé kolo hodnocení nejdůležitější a také nejobjemnější výzvy zaměřené na excelentní výzkum. V ní budou podpořeny výzkumné záměry dosahující minimálně evropské excelence. Vzhledem k velkému převisu vysoce kvalitních projektů je MŠMT připraveno navýšit původní alokaci 6 miliard korun až na 10 miliard.

Do konce roku 2017 je plánováno vyhlášení dalších 10 výzev za téměř 8 miliard korun. Mají podpořit výzkumné projekty v předaplikační fázi, projekty dlouhodobé mezioborové spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou nebo mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků. Podporována bude také implementace krajských a místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, vyšší odborné školy a zájmové vzdělávání (střediska volného času).

Zdroj

Řízení školy online