Online Hero

Vydáno: 2 minuty čtení

Přihlaste svou třídu na edukační program Online Hero, který studentům a studentkám středních škol přibližuje téma politického marketingu, dezinformací a vztahu politik–volič. Online Hero je projekt mezinárodního divadelního spolku Farma v jeskyni sídlící v Centru současného umění DOX.

  • Studenti si projdou 2 workshopy a zažijí 1 inscenaci.
  • Ve workshopu o politickém marketingu si studenti na vlastní kůži vyzkoušejí, jaké je to být politik i volič během předvolební kampaně a jaké morální i emocionální otázky každá strana řeší.
  • V pohybovém workshopu studenti budu zkoumat, jak je jejich mysl propojena s tělem a jak neverbální komunikace nejen politiků má vliv na naše psychické rozpoložení.
  • V inscenaci Český hrdina prožijí kauzu tzv. „prvního českého teroristy“ – českého seniora, který se pod vlivem dezinformační předvolební kampaně pokusil vykolejit dva vlaky.

Díky Národnímu plánu obnovy a Nadaci ČEZ jsou workshopy ZDARMA.

Pro 1–3. ročníky SŠ. Přihlášky je stále ještě možné podávat. Kapacita omezena na 10 tříd.

Přihlašovací formulář na webu https://farminthecave.com/online-hero-pro-skoly/

Program Online Hero se vztahuje k několika oblastem Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia a střední odborné školy: Člověk a společnost, Občanský a společenskovědní základ (Občan a právo, Člověk ve společnosti), Osobnostní a sociální výchova (Sociální komunikace, Morálka všedního dne, Spolupráce a soutěž), Mediální výchova (Role mediální produkce a vliv médií, Uživatelé, Role médií v moderních dějinách).