Online databanka příkladů dobré praxe formativního hodnocení

Vydáno: 2 minuty čtení

Jednou z aktivit projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizovala Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř, byla tvorba online databanky materiálů formativního hodnocení. Ta je nyní volně k dispozici pro učitele jako jedinečný zdroj inspirace.

Formativní hodnocení (FH) je způsob pedagogické práce podporující učení žáků, který do své praxe začleňuje stále více českých učitelů. Bez ohledu na to, jak dlouho se tomuto tématu věnují, se často shodují, že přenést postupy formativního hodnocení do praxe škol je náročné. Tipy, jak je možné jednotlivé techniky a nástroje ve výuce využít, nabízí online databanka materiálů formativního hodnocení. Zaměřuje se ale také na slepé cesty, kterým je vhodné se vyhnout.

Databanka představuje pestrý sborník příkladů dobré praxe učitelů základních škol, kteří formativní hodnocení ve své výuce využívají. Materiály autenticky zachycují aplikaci jednotlivých postupů FH ve specifických podmínkách konkrétních tříd, a to jak na prvním, tak na druhém stupni v různých předmětech. Podporu tvůrcům a garanci obsahové správnosti materiálů zajistil odborný tým PedF UK pod vedením Karla Starého, Veroniky Laufkové, Terezy Krčmářové a Petry Vallin.

„Každý ucelený balíček zahrnuje materiály, které co nejlépe prezentují specifické pojetí formativního hodnocení tak, jak k němu autoři ve svých třídách přistoupili,“ popisuje Michal Orság, ředitel vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř. A pokračuje: „Stěžejním místem každého balíčku je dokument Postup formativního hodnocení. Ten ukazuje, jakým způsobem učitel vybrané metody formativního hodnocení do své výuky zapojuje a s jakým cílem a v jakém kontextu je použil.“

Nedílnou součástí je i následná reflexe s případným doporučením k vylepšení. Další přílohy pak uživatelům databanky nabízí komplexní představu o tom, jak učitel se žáky pracoval. Většina materiálů navíc obsahuje videoukázky, které zachycují aplikaci postupu přímo v hodině, případně reflexi postupu ze strany žáků.

Materiály jsou k dispozici pod licencí CC-BY-SA, jsou tedy při citovaní zdrojů volně použitelné ve výuce. Uživatelé databanky si mohou soubory upravovat a přizpůsobit potřebám svých žáků.

Online databanka je bezplatně dostupná na webu www.formativne.cz v záložce DATABANA.

Zdroj: EDUkační LABoratoř