Omezení péče o duševní zdraví ve školách může negativně ovlivnit děti a mládež

Vydáno: 5 minut čtení

Zvažované omezení preventivních programů ve školách věnovaných duševnímu zdraví, ať už z důvodu výpadku financování, nebo kvůli preventivním epidemiologickým opatřením, by mohlo dlouhodobě negativně ovlivnit zdraví dětí a mládeže. Nadace RSJ a neziskové organizace Nevypusť duši a Linka bezpečí proto upozorňují na potřebu neopomíjet péči o duševní zdraví ve školách.

Návrat do školních lavic po půlroce přinese mnohým dětem i učitelům toxický stres, namísto přiměřené, zdravé a motivující zátěže. Například velké rozdíly ve znalostech mezi žáky a studenty mohou vést k rezignaci, depresím nebo šikaně. To vše může být navíc umocněno nejistotou či obavami o zdraví,“ říká ředitelka Nadace RSJ Lenka Eckertová. „Prevence a osvěta ve školách jsou nezbytné k tomu, aby se učitelé i žáci učili pečovat o své psychické zdraví, identifikovat duševní potíže v začátcích a hledat včasnou pomoc.

S duševními potížemi se celosvětověpotýká 20 procent 13 - 18letých. Jen části z nich se však dostane odborné pomoci. Včasné zachycení a odborné řešení duševních problémů přitom může dlouhodobě pozitivně ovlivnit kvalitu jejich dalšího života.

„Odborná pomoc nezačíná až v ordinaci dětského psychiatra nebo klinického psychologa. Mnohé problémy lze zažehnat ještě před jejich vystupňováním do plně rozvinuté duševní poruchy. Je pro to ale třeba systematicky vytvářet a kultivovat preventivní a nízkoprahové intervenční programy v přirozených prostředích, kde se děti a adolescenti pohybují. Tak, aby nemuseli pomoc složitě hledat. To vyžaduje velkou práci a prostředky a byla by ostuda, kdyby to mělo stát jen na entuziasmu a obětavosti neziskových organizací. Ty mohou ukázat cestu, ale pak je třeba, aby se po ní vydaly státní instituce, které za duševní zdraví mládeže nesou zodpovědnost,“ vysvětluje MUDr. Michal Goetz z Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Jak identifikovat příznaky deprese, úzkosti a dalších psychických obtíží u žáků, jak zacházet i s vlastním stresem, učitelům ukazuje nezisková organizace Nevypusť duši ve svých kurzech duševní zdravovědy učitelům. Pedagogům nabízí individuální kurzy pro učitele i na míru šité workshopy pro celé sborovny.

„Všichni máme za sebou náročné období, což platí nejen pro dospělé, ale ve stejné míře i pro děti a dospívající. Nyní se proto musíme zabývat prevencí více než kdy dříve, a to nejen u somatického zdraví, ale i psychického,“ apeluje Marie Salomonová, ředitelka organizace Nevypusť duši.Děti se učí starat o své zdraví, i to duševní, od rodičů, ale aby se prevence dostala ke všem dětem, je potřebné ji přenést i do škol. Mohou to být různé přednášky a workshopy, ale ideálně samotní učitelé. Ti mohou podpořit psychickou odolnost, pracovat na tom, aby duševní problémy přestaly být tabu, povzbudit děti, aby se nebály včas vyhledat pomoc, pokud jim není dobře."

Je například klíčové, aby děti věděly, kam se pro pomoc se svými obavami obrátit. „Krize jsou součástí běžného života každého člověka a nelze jim zcela předcházet, je ale důležité, aby děti i dospělí věděli, na koho se můžou s důvěrou obrátit, když své trápení zatím nechtějí nebo nemohou řešit s někým blízkým. Aby se nebáli vyhledat pomoc dříve, než problém přeroste do větších rozměrů, kdy se řešení hledá mnohem hůř. Většinou ale nějaké východisko i tak existuje,“ doplňuje Lucie Zelenková z organizace Linka bezpečí, která poskytuje krizovou pomoc a poradenství při řešení každodenních problémů či v těžké životní situaci jak po telefonu, tak po chatu, který je mezi dětmi stále oblíbenější.

Duševní zdraví a schopnost odolávat stresu mají významný vliv na celkovou kondici organismu.Na úzké propojení duševního a somatického zdraví upozorňuje také MUDr. Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. „Mnozí z nás si pořád nepřipouštějí, že i somatické onemocnění, tedy onemocnění těla, je spojeno s psychickou nepohodou. Mezi chorobou a hlavou sice není rovnítko, ale žijeme-li v dlouhodobém stresu, klesá naše obranyschopnost a snadněji onemocníme. V praxi to vídáme naprosto jasně. U dítěte, které často trpí například respiračními onemocněními, můžeme najít příčinu v rozvodu rodičů, přílišných nárocích na něj, ve školní či jiné šikaně, a podobně."

Nadace RSJ dlouhodobě podporuje organizace pečující o duševní zdraví dětí a mládeže, včetně organizací Nevypusť duši a Linka bezpečí. V posledních letech opakovaně podpořila několik projektů, které dětem pomáhají udržet nebo najít duševní rovnováhu, a podporuje zařazení kvalitního, odpovídajícího obsahu do školních osnov.

„Bude-li stát dbát na zvyšování odolnosti žáků a studentů vůči stresu a na jejich wellbeing, ušetří jim mnoho starostí a sobě mnoho prostředků, kterých je třeba na řešení krizí, dodává Lenka Eckertová z Nadace RSJ.

 

Zdroj: Tisková zpráva ze dne 31. 8. 2020, Nadace RSJ