Ombudsman řešil od začátku roku zejména šikanu

Vydáno: 1 minuta čtení

Školský ombudsman Ladislav Hrzal řešil za uplynulé tři měsíce 37 stížností. Nejčastějšími dotazy byly vztahové záležitosti mezi dospělými, přijímání dětí do MŠ a ZŠ a společné vzdělávání. Celkem bylo ombudsmanovi doručeno 335 dotazů, k dnešnímu dni je jich vyřízeno 282.

Ombudsman se v uvedeném období osobně setkal s 58 pedagogy a 174 žáky. Při výjezdech řešil i několik závažných podnětů na šikanu mezi žáky a jeden případ šikany profesora ze strany studentů. V souvislosti s maturitními zkouškami byl zvýšený počet dotazů na možnosti přezkumu výsledků maturit. Větší množství dotazů a připomínek přišlo k apolitičnosti škol a k účasti žáků a studentů na politických demonstracích. V daném období bylo zaznamenáno 5% pozitivních reakcí ze strany tazatelů.

Jsem rád, že se v této funkci potvrzuje smysl mé činnosti a počet pozitivních reakcí mi dodává další energii. Je to nejpozitivnější trend od doby ustanovení funkce školského ombudsmana,“ uvedl Ladislav Hrzal.

V dalším období se chce ombudsman zaměřit na atmosféru a mezilidské vztahy ve školách, řešení dopadů inkluze, kyberšikany a šikany obecně a na znalost práv a povinností pedagogů.

Čtvrtletní zprávu školského ombudsmana najdete zde: Zpráva ombudsmana 15.12.2017 - 15.03.2018

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ombudsman-resil-od-zacatku-roku-zejmena-sikanu-a-inkluzi