Ombudsman řešil letos maturity, konkurzy na ředitele i šikanu

Vydáno: 2 minuty čtení

Školský ombudsman Ladislav Hrzal řešil v období od letošního 15. března do 15. června 170 dotazů, podnětů a stížností. Nejčastějšími dotazy se opět týkaly problémů v mezilidských vztazích mezi dospělými na školách, přijímání dětí do MŠ a ZŠ a přišly také dotazy na přezkum maturit a na konkurzy na ředitele škol. K dnešnímu dni je vyřízeno už 116 podnětů.  

V uvedeném období bylo kolem dvaceti procent dotazů na přezkum maturit, téměř čtvrtina podnětů směřovala k tématu přijímání dětí do mateřských a základních škol, další dotazy se týkaly nesrovnalostí v otázce plateb za studium na vysokých školách.

„Vzhledem k ukončení šestiletého funkčního období ředitelů škol nám přišlo větší množství dotazů také na toto téma. Ředitelé si stěžovali zejména na plošné vyhlašování konkurzů, nesouhlasili dále s tím, že konkurz má pro zřizovatele pouze doporučující charakter a navíc se výherce konkurzu, pokud není vybrán, nemá možnost proti rozhodnutí ani odvolat,“ shrnul problematiku stížností v oblasti konkurzů na ředitele škol ombudsman Ladislav Hrzal a pokračoval: „Osobně se proto přikláním k tomu, aby proběhla debata ohledně smyslů konkurzů, a to tak, aby byly jeho výsledky pro zřizovatele závazné, ne pouze doporučující,“ upozornil ve své zprávě ombudsman Hrzal.

Školský ombudsman uskutečnil také šest výjezdů, kde osobně navštívil jak stěžovatele, tak konkrétní dotčené školy a jejich zřizovatele. Kromě řešení šikany besedoval také s účastníky celostátní soutěže mladých moderátorů v České Lípě, na téma diskriminace se pak zúčastnil kulatých stolů v Brně v kanceláři Veřejného ochránce práv a v Praze v Asociaci školské sociální práce.

„Co se týče řešení šikany, opět se mi potvrdilo, že některé školy neumí odhalit šikanu včas a neumí jí ani správně řešit. Nadále proto doporučuji využívat Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany a také novelizovaný školský zákon, který nabízí postup v případě zvláště závažných porušení v rámci školského prostředí,“ dodal školský ombudsman Ladislav Hrzal.

V následujícím období se chce ombudsman opět zaměřit na atmosféru a mezilidské vztahy ve školách, řešení šikany i kyberšikany a na znalost práv a povinností pedagogů.

Čtvrtletní zprávu školského ombudsmana najdete ZDE

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ombudsman-resil-letos-maturity-konkurzy-na-reditele-i-sikanu

Další aktuality