Odkladů školy přibývá.

Vydáno: 1 minuta čtení

Nejčastějšími důvody pro odklad školní docházky jsou podle školských poraden celková nezralost dítěte a poruchy řeči.

Odborníci upozorňují, že v ČR dostává odklad výrazně větší podíl dětí než v jiných zemích. Více si můžete přečíst v článku Novinky.cz či v aktuální tematické zprávě České školní inspekce (ČSI) o využívání diagnostických nástrojů ve školských poradenských zařízeních.

 

Zdroj: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/odkladu-skoly-pribyva-nejcasteji-kvuli-celkove-nezralosti-ditete-40383260https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/vyuzivani-diagnostickych-nastroju-a-doporucovana-podpurna-opatreni-v-spz.a-8176.html