Odborná konference Nezastupitelný zástupce nabízí nabitý program v online verzi

Vydáno: 3 minuty čtení

Odborná konference pro zástupce ředitelů škol se koná 26. listopadu 2020 online. S názvem „Nezastupitelný zástupce“ se tak dotýká aktuálních témat. Konference nabízí celkem 8 odborných přednášek. Tradiční součástí je samozřejmě vyhlášení ceny Zlatá karabina a křest knihy Efektivní porady ve školství.

Specialistka na školskou legislativu Monika Puškinová představí novely právních předpisů a změny v činnosti zástupce ředitele. Příspěvek shrnuje novely školského zákona – zákaz mobilních telefonů či vzdělávání distančním způsobem. Dále se dotýká přípravy maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021. V závislosti na pandemii covid-19 nechybí novela zákona o ochraně veřejného zdraví či organizace školy v přírodě.

V příspěvku „Klima školy – jak může ovlivnit motivaci žáků k učení?“ zdůrazňuje Dana Pražáková závislost využití vzdělávacího potenciálu žáků na tom, do jaké konkrétní školy daný žák chodí. Prostředí školy může do jisté míry kompenzovat nerovné výchozí zázemí žáků. V prezentaci představí data z mezinárodních i národních zjišťování. Ty odhalují rezervy i příležitosti v oblasti zlepšování vzdělávacích výsledků žáků.

Problematiku leadershipu a práce s pedagogickým sborem rozebírá Petr Valenta, pedagog a projektový manažer NPI ČR. Přednáška poskytuje nahlédnutí do umění vedení lidí. Účastníci se dozvědí, jaké hodnoty a postoje zastává správný lídr a jaké používá komunikační styly.

Advokátka Alice Frýbová ve své přednášce popisuje okolnosti při řešení covidu-19 jako učitelovy nemoci z povolání. Dále vysvětluje, co mohou učitelé po škole požadovat, když onemocní. Poskytuje také tipy, co byste jako škola i zaměstnavatel měli zjistit a zajistit, aby celý proces proběhl bez problémů.

Jiří Stárek ve své přednášce „Odcházení“ nabízí nový pohled na poslání školy v životě žáků. Škola by žáky měla připravit na dospělý život a na to, co je v životě potká. Jedinou jistotu, která každého potká, však nachází v odcházení těch nejbližších. Na takové situace ale žádná škola žáky nepřipravuje. Proč? Na tuto otázku se snaží v příspěvku odpovědět.

Další přednáška „Administrativní činnosti základních škol“ přináší první výsledky monitoringu. Cílem projektu je komplexně zmapovat administrativní činnosti základních škol během jednoho školního roku. Výzkum probíhá na 24 základních školách ve 4 krajích po dobu celého roku.

V příspěvku MŠMT „Jak na šablony III“ jsou představeny základní informace k vyhlášené výzvě Šablony III pro mateřské a základní školy. Po celou dobu konference je možné individuálně konzultovat projektové záměry v III. vlně šablon a administrativní požadavky v žádostech.

 Konferenci objednávejte zde

Zdroj: Redakce Řízení školy, tisková zpráva ze dne 23. 10. 2020