Odborná konference Asistent pedagoga ve víru zmen

Vydáno: 1 minuta čtení

Poslední volná místa! Slovo inkluze je v dnešní dobe stále casteji užívaným pojmem. Tato skutecnost je podporena i aktuální legislativní zmenou. Je však treba si uvedomit, že za integrací jednotlivých žáku se speciálnímia vzdelávacími potrebami stojí vedle úsilí vedení školy a jednotlivých pedagogu predevším spousta každodenní mravencí práce asistentu pedagoga.

Práve s probíhajícími zmenami se jeho role stává stále významnejší a na jeho fungování ve tríde bude kladen stále vetší duraz. Mnoho škol má s jejich fungováním dobrou zkušenost, nekteré jen cástecnou, ale jsou i takové školy, kde zkušenosti ješte zcela chybejí. Tato odborná konference si klade za cíl prinést prehled o aktuálním dení v oblasti inkluze a predevším všem zájemcum predat zkušenosti z praxe a pomoci k tomu, aby integrace žáku s SVP byla úspešná. Konference je urcena pro asistenty pedagoga – ty, kterí již na této pozici pusobí i pro ty, kterí se na tuto cinnost pripravují. Dále samozrejme pro vedení škol, pedagogy, rodice detí s SVP a další zainteresovanou verejnost.

Více informací