OČR - prarodič

Vydáno: 2 minuty čtení

Může vzniknout nárok na ošetřovné (OČR) u prarodičů?

Podmínkou vzniku nároku na ošetřovné je péče nebo ošetřování osob vyjmenovaných v § 39 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o nemocenském pojištění), které zároveň brání zaměstnanci ve výkonu práce.

U jiných osob než rodičů dítěte navíc musí ošetřovaná osoba nebo osoba, o kterou zaměstnec pečuje, žít se zaměstnancem v jedné domácnosti.

Nárok na ošetřovné je navíc vyloučen u osob vyjmenovaných v § 39 odst. 5 zákona o nemocenském pojištění. Zákon o nemocenském pojištění výslovně nevylučuje, aby zaměstnanci, který je zároveň poživatelem starobního důchodu, vznikl nárok na dávku ošetřovného. To platí, jsou-li splněny podmínky vyjmenované v předchozím odstavci a zároveň nejde:

  • o výkon práce na základě dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti,
  • o zaměstnance účastného na pojištění z důvodu výkonu zaměstnání menšího rozsahu(§ 7 odst. 2 zákona o nemocenském pojištění),
  • o domáckého zaměstnance - § 3 písm. n) zákona o nemocenském pojištění.

Nárok také nevzniká, čerpá-li ošetřovné při ošetřování konkrétní osoby jiný zaměstnanec.

I zaměstnanci, jenž je poživatelem starobního důchodu, tedy může vzniknout nárok na ošetřovné, za předpokladu, že jsou splněny výše uvedené podmínky.

 

Zdroj: Odborná poradna Řízení školy online. 

Zeptejte se i Vy! V rámci předplatného máte odbornou poradnu zdarma!