Očkování ve školách a školských zařízení

Vydáno: 4 minuty čtení

Informace o očkování pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení proti onemocnění COVID-19.

Řízení školy onlineVláda České republiky rozhodla o prioritizaci pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení ve věci očkování proti onemocnění COVID-19 nad rámec schválené Strategie očkování proti COVID-19 v České republice a Metodického pokynu kampaně očkování (Plánu provedení).

Tento krok vůči pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům je výrazem zájmu společnosti o zvýšení míry ochrany vás, všech zaměstnankyň a zaměstnanců škol a školských zařízení. Je to také logický krok s ohledem na záměr postupně obnovovat prezenční výuku ve školách.

Prioritní očkování reflektuje rovněž oceněníhodný přístup všech, kteří dosud bez přerušení zajišťovali a nadále zajišťují výchovu a vzdělávání v mateřských a speciálních školách, v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a všech zařízeních v rámci poradenského systému v ČR. Neméně si uznání zaslouží pedagogičtí pracovníci zajišťující výuku v 1. a 2. třídách základních škol.

Z důvodu mnoha dotazů upřesňujeme smysl kritérií ke stanovení prioritních zaměstnanců.

Kritéria nemusí být splněna současně. Kritérium věku 55+ je pouze jedním z kritérií. Jako další kritéria jsou například stanovena i skupina zaměstnanců, kteří budou zajišťovat chod provozu škol a školských zařízení, u nichž se předpokládá návrat k prezenčnímu vzdělávání v nejbližším období (např. 9. ročník ZŠ), nebo těch zaměstnanců, kteří již zajišťují provoz škol (např. 1. a 2. ročník ZŠ). Obě kritéria jsou nezávislá na věku. Podmínka věku stojí sama o sobě, nemusí být zároveň splněno i další kritérium.

Není nezbytné, aby jednotlivé podmínky byly splněny kumulativně. Podmínky a kritéria nejsou závazné, jedná se pouze o apel k zohlednění daných kritérií. Je na řediteli škol, aby si určili prioritizaci jednotlivých pedagogických a nepedagogických pracovníků, s ohledem na provoz školy. Velmi doporučujeme, aby ředitelé škol odpovědně přistoupili k určení prioritních zaměstnanců.

Důvodem prioritizace je skutečnost, že s ohledem na postupné dodávky očkovacích vakcín není možné okamžitě očkovat všechny zaměstnance škol. Z toho důvodu a z důvodu rozložení zátěže při registraci doporučujeme, aby ředitelé škol určili prioritní zaměstnance, kteří budou očkovaní dříve. Očkovaní budou i ostatní zaměstnanci škol, kteří jsou nadále v prioritní skupině před ostatními osobami.

Očkování společně s pilotním projektem testování žáků, studentů a pedagogických pracovníků, které formou pravidelného screeningu přispěje k dalšímu zvýšení míry bezpečnosti potřebné pro zajištění prezenční výuky, tak vytváří potřebné předpoklady pro trvalejší návrat ke vzdělávání prezenční formou.

Následující prezentace a plakáty slouží jako podpora při realizaci očkování na školách a školských zařízeních.

Hlavní instrukce k očkování: