Ochrana zdraví ve středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií ve školním roce 2020/2021

Vydáno: 2 minuty čtení

Tento materiál se vztahuje na provozní podmínky středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol pro vykonání přijímací zkoušky (PZ), maturitní zkoušky (MZ), závěrečné zkoušky (ZZ) a absolutoria (ABS).

  • V případě nezletilých žáků platí, že v rozhodných situacích, které se týkají jejich práv a povinností, je důležité vedle komunikace s nezletilým žákem komunikovat také s jeho zákonným zástupcem.
  • Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.
  • Obecně se uplatní mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví pro testování žáků ve školách.  Žákem se pro tento materiál rozumí i uchazeč ke vzdělávání a také student VOŠ.

Testování na přítomnost viru SARS-CoV-2

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

  • negativní test a
  • žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID19, který není starší 7 dní.

Pro účast žáků nebo studentů na maturitní zkoušce (MZ), závěrečné zkoušce (ZZ), absolutoriu (ABS), členů zkušební komise i dalších osob platí, že před svojí osobní přítomností na zkouškách musí být také testováni na COVID-19 testem, který není starší 7 dnů. Tato skutečnost je stanovena v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

V příloze si můžete přečíst

  • o pravidlech testování pro účely přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři, možnostech nahrazení potvrzení o provedeném testu, co dělat v případě pozitivního testu či povinnosti základní školy informovat žáky o povinnosti testování.
  • o pravidlech testování pro účely maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria, možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií, organizace příchodu ke škole, pohybu v budově, epidemiologická opatření při písemné části a didaktických testech, při ústní zkoušce a praktické zkoušce, co dělat v případech, kdy zkoušený žák má příznaky infekce dýchacích cest.

 Více informací v příloze

Zdroj: MŠMT